Honey Payment skoncentruje się na rozwoju analityków AI

Grzegorz Szulik, prezes i założyciel Honey Payment
Grzegorz Szulik, prezes i założyciel Honey Payment

Honey Payment Group, notowany na NewConnect FinTech, przyjął plany rozwoju do 2025 r. Zgodnie z nimi spółka skoncentruje się na rozwoju aplikacji DotBeeAI, czyli czatbotów opartych o sztuczną inteligencje, które wspierają decyzje inwestycyjne inwestorów na rynku akcji, walut, surowców i kryptowalut. Głównym celem Honey Payment jest globalny rozwój sprzedaży i pozyskanie do końca 2025 r. 2 mln użytkowników, w tym 100 tys. posiadających płatną subskrypcję aplikacji.

– Aplikacja z analitykami AI to produkt o globalnym potencjale. Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji oraz autorski model językowy stworzyliśmy produkt, który kompleksowo wspiera inwestorów w zbieraniu i analizowaniu informacji, a w konsekwencji w podejmowaniu  przemyślanych i dokładniejszych decyzji inwestycyjnych. Dzięki swojej prostocie i kompleksowości istotnie demokratyzują skomplikowaną wiedzę o finansach i dostęp do rozbudowanych informacji. – komentuje Grzegorz Szulik, założyciel i prezes Honey Payment Group.

DotBeeAI ułatwia inwestowanie poprzez dostarczenie jasnej i rzetelnej informacji w czasie kilkunastu sekund. Aplikacja łączy analizę fundamentalną (m.in. inflacja, stopy procentowe, wyniki finansowe spółek, prognozy i kalendarz ekonomiczny), techniczną (m.in. analiza formacji i świec, wsparć i oporów) i sentymentalną (m.in. newsy, korelacje). Dzięki temu wspiera inwestorów z zakresie analizy akcji, walut, surowców i kryptowalut.

Dotychczas Honey Payment z sukcesem rozwijał aplikacje i serwisy wspierające konsumentów i przedsiębiorców. Najpopularniejszą z nich jest multiaplikacja finansowa DotBee, która umożliwia zarządzanie finansami osobistymi. Rozwiązanie pozwala w jednym miejscu zarządzać płatnościami, fakturami, ubezpieczeniami, kosztami związanymi z biletami czy opłatami transportowymi. Z jej możliwości korzysta już ponad 500 tys. użytkowników.

– W ciągu 3 lat stworzyliśmy aplikację, która kompleksowo wspiera użytkowników w zarządzaniami finansami osobistymi. Wysoka jakość produktu i skuteczność działań marketingowych przełożyły się na pozyskanie ponad 500 tys. użytkowników. Jednak ekspansja zagraniczna nie jest łatwa– wymaga indywidualnego podejścia do każdego z krajów, co wynika z różnych regulacji prawnych. W przypadku analityków AI od razu zyskujemy ekspozycję na globalny rynek o zasięgu 1 miliarda osób zainteresowanych inwestowaniem. – tłumaczy Grzegorz Szulik.

Aplikacja DotBeeAi dostępna jest dla użytkowników na całym świecie w modelu bezpłatnym oraz płatnej subskrypcji, która umożliwia skorzystanie z większej liczby zapytań oraz funkcjonalności (np. powiadomienia z aktualizacją zapytań). Firma przygotowuje strategię marketingową, która zakłada aktywne pozyskiwanie użytkowników w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Francji i Indiach.

W 2023 r. Honey Payment z sukcesem zakończył proces odwrotnego przejęcia spółki Maximus i tym samym zadebiutował na warszawskiej giełdzie. We wrześniu br. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, co było ostatnim krokiem w tym procesie.

– Debiut na warszawskiej giełdzie był dla nas ważnym krokiem, potwierdzeniem organizacyjnego rozwoju spółki. Pozwolił nam zwiększyć rozpoznawalność i transparentność, co jest istotne w budowaniu nowych partnerstw. Z drugiej strony obecność na rynku kapitałowym otwiera dla nas możliwości efektywniejszego pozyskiwania finansowania na dalszy rozwój. – dodaje Szulik.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Honey Payment Group zwołane na 14 grudnia 2023 r. zdecyduje o emisji do 1.193.150 akcji. Środki, które spółka uzyska z tej emisji akcji, zostaną przeznaczone rozwój kluczowych projektów, w tym globalną ekspansję analityków AI.