ID Logistics po I półroczu 2023 – wzrost przychodów o 10,3%

ID LOGISTICS
 • Przychody za II kwartał 2023: 658,2 mln euro, +3,6%
 • Rynki międzynarodowe (68% przychodów ): 446,9 mln euro, +7,2%
 • Francja (32% przychodów): 211,3 mln euro, -3,4%
 • Przychody za I półrocze: 1, 288 mld euro, +10,3%

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „W kontekście spowolnienia popytu konsumpcyjnego w Europie, nasza firma odnotowała organiczny wzrost dzięki dynamicznej strategii generowania przychodów i doskonałej pozycji na rynkach międzynarodowych. Podpisaliśmy też nowe umowy z międzynarodowymi klientami, których teraz będziemy wspierać w ich wdrażaniu. Dziś jesteśmy szczególnie pewni, że utrzymamy dynamikę naszego modelu wzrostu”.

WZROST PRZYCHODÓW W II KWARTALE:  3,6% (3,3% LIKE-FOR-LIKE)

W II kwartale ID Logistics osiągnął przychody na poziomie 658,2 mln euro, co stanowi wzrost o 3,6% i 3,3% w ujęciu like-for-like, w porównaniu z II kwartałem ub.r., kiedy firma osiągnęła wzrost o 15,5% like-for-like.

 • Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował wzrost przychodów o 7,2% do 446,9 mln euro. Wynik ten uwzględnia przychody firmy Spedimex, przejętej i skonsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu wyników o te dane i uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów wymiany walut w minionym kwartale, wzrost wyniósł 6,9% w porównaniu z II kw. ub.r., w którym przychody wzrosły o 23,6%.
 • We Francji (rynku macierzystym Grupy) przychody wyniosły 211,3 mln euro (-3,4%), na co miał wpływ niższy popyt konsumpcyjny, zwłaszcza w sektorze DIY i wyposażenia wnętrz, oraz rygorystyczna i selektywna polityka zarządzania ryzykiem firmy.

W II kwartale Grupa rozpoczęła realizację 7 nowych projektów.

ID Logistics zakończył I półrocze z przychodami na poziomie 1, 288 mld euro, co przekłada się na wzrost o 10,3%, i 4,3% w ujęciu like-for-like. Od początku roku ID Logistics rozpoczął wdrażanie 12 nowych projektów, i mimo przesunięcia realizacji niektórych z nich na drugą połowę roku, Grupa działa zgodnie z ustalonym planem na 2023 r.

NOWE KONTRAKTY

W II kwartale ID Logistics brał udział w wielu przetargach. W tym czasie Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów, m.in.:

 • W Francji ID Logistics, kontynuując umowę partnerską z Intermarché, do końca 2023 r. uruchomi na południu Francji nowy magazyn o powierzchni 57 tys. mkw. ID Logistics będzie odpowiadać za zarządzanie obsługą magazynową artykułów spożywczych i niemrożonych Intermarché, wykorzysta też doświadczenie w obsłudze napojów alkoholowych. W nowym magazynie ma być zatrudnionych ponad 160 osób.
 • W Hiszpanii ID Logistics rozpoczął obsługę centrum dystrybucji dla dużej sieci handlowej, która już jest klientem Grupy, o powierzchni 22 tys. mkw., w regionie Valladolid.
 • Rok po rozpoczęciu działalności we Włoszech, ID Logistics uruchomił nowe centrum dystrybucji dla międzynarodowej firmy z branży modowej i przygotowuje się do rozpoczęcia obsługi magazynowej dużej sieci handlowej w Mediolanie.
 • W Stanach Zjednoczonych ID Logistics rozszerza zasięg geograficzny usług, uruchamiając dla jednego ze swoich długoletnich klientów magazyn o powierzchni 12 tys. mkw. w Teksasie. Po jego otwarciu sieć logistyczna Grupy obejmie także Sun Belt, region o dużym potencjale gospodarczym, rozciągający się od zachodniego wybrzeża do Florydy.
 • Rok po przejęciu Kane Logistics, Grupa może wykorzystać pozyskane zasoby i doświadczenie, aby wesprzeć swoich europejskich klientów w ich ekspansji na rynek amerykański

W drugiej połowie 2023 r. w Pensylwanii ID Logistics uruchomi nowy magazyn o powierzchni 86 tys. mkw. dla jednego ze swoich kluczowych klientów, globalnego giganta e-commerce.

ID LOGISTICS URUCHAMIA PIERWSZY MAGAZYN W WIELKIEJ BRYTANII

W wyniku przejęcia firmy Spedimex, specjalizującej się w obsłudze fashion, jeden z głównych klientów z branży modowej decydował się powierzyć ID Logistics zarządzanie zwrotami towarów ze sklepów stacjonarnych i on-line w Wielkiej Brytanii. Zespół, który ma obsługiwać nowy magazyn w Northampton, będzie korzystał z wiedzy polskich zespołów ID Logistics i wsparcia w zakresie obsługi procesów e-commerce.

Rozpoczęcie działalności w Wielkiej Brytanii, 18. kraju w sieci logistycznej ID Logistics, zapewni Grupie także nowe możliwości współpracy z klientami anglosaskimi, którzy swoje siedziby mają w USA.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

Wobec niskiego popytu w pierwszej połowie roku, ID Logistics skoncentruje teraz się na wdrażaniu modelu zmiennych kosztów, tak aby zwiększać rentowność operacyjną. Końcowi szczytu inflacji w drugiej połowie roku powinna towarzyszyć poprawa konsumpcji i akcje promocyjne, jak już zaobserwowano w kilku krajach europejskich, gdzie Grupa prowadzi działalność. ID Logistics przygotowuje się też do uruchomienia nowych projektów, o których wspomniano wcześniej, co ma przyspieszyć wzrost przychodów.