Insurtech wkracza w nowe obszary ubezpieczeń w Polsce

0

Innowacje w ubezpieczeniach koncentrowały się do tej pory głównie w obszarach związanych ze sprzedażą (np. pojawiają się ubezpieczenia peer-to-peer) lub optymalizacją wewnętrznych procesów zakładów ubezpieczeń. Bacca, kojarzona do tej pory głównie z wdrożenia na polskim rynku płatności miesięcznych w ubezpieczeniach, wkracza z BRI w nowy obszar oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Wzrost cen ubezpieczeń OC skłania zarówno klientów, jak i przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych do poszukiwania bardziej satysfakcjonujących rozwiązań. Jednym z postulatów podnoszonych zarówno przez ubezpieczycieli, jak i ich klientów, jest większe różnicowanie stawek ubezpieczeń tak, aby składka była lepiej dopasowana do faktycznego ryzyka związanego z danym kierowcą. W efekcie bezwypadkowi kierowcy powinni być premiowani, a podwyżki dotykać powinny kierowców bardziej ryzykownych.

– Opieranie kalkulacji składki na standardowych parametrach daje standardowe wyniki. Dopiero sięgnięcie po nowe informacje pozwoli zakładom ubezpieczeń na zaoferowanie klientom bardziej dopasowanej usługi i ceny zauważa Cezary Świerszcz, prezes Bacca. Oczywiście, sięganie po nowe informacje musi być wygodne i łatwe do wdrożenia. Dlatego stworzyliśmy Bacca Risk Index.

Bacca uruchomiła nową usługę dla towarzystw ubezpieczeniowych, w ramach której będzie wspierać zakłady w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, dostarczając wskaźnik bazujący na informacjach, jakich do tej pory ubezpieczyciele nie posiadali i nie uwzględniali przy kalkulacji składki.

Lepsza wycena ryzyka – tańsze ubezpieczenia?

Istnieje wiele badań potwierdzających powiązanie ryzyka ubezpieczeniowego z ryzykiem kredytowym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Osoby, które mają problemy z regularną spłatą swoich zobowiązań finansowych znacznie częściej powodują wypadki. Badanie UFG
i BIK przeprowadzone w 2014 roku wykazało, że zachowania płatnicze klienta mogą być istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W uproszczeniu: osoby terminowo regulujące swoje zobowiązania rzadziej powodują wypadki, a osoby mające problemy z płatnościami częściej powodują szkody ubezpieczeniowe.

Wg Cezarego Świerszcza: Gdyby w momencie obliczania składki towarzystwo ubezpieczeniowe posiadało całościową analizę informacji o historii płatniczej klienta, to mogłoby lepiej wycenić ryzyko, jakie niesie zawarcie z nim umowy ubezpieczeniowej, a klient, który posiada pozytywną historię kredytową, cieszyłby się z dodatkowej zniżki np. polisy OC .

BRI pozwala zróżnicować cenę ubezpieczenia w oparciu o prawdziwe, wieloletnie dane o kliencie i z grona podobnych kierowców wskazać na tych, którzy niosą wyższe lub niższe ryzyko spowodowania wypadku. BRI ma zatem szansę skrócić formularze zbieranych przez ubezpieczycieli danych o te, które ubezpieczycielom trudno zweryfikować i które łatwo poddają się manipulacjom (np. miejsce garażowania pojazdu). BRI nie jest deklaratywne, w przeciwieństwie od podawanego we wniosku o ubezpieczenie przebiegu, czy nawet koloru pojazdu.

Czytaj również:  Współpraca publicznego sektora ochrony zdrowia z prywatnym może skrócić kolejki do specjalistów. Prywatnie leczy się już ponad połowa Polaków

Klienci chcą być badanymi, Towarzystwa powinny badać

Analiza historii płatniczej na potrzeby ubezpieczeń jest praktyką na rynkach rozwiniętych. Ponad 90% amerykańskich ubezpieczycieli korzysta ze scoringu kredytowego do oceny ryzyka powstania szkód komunikacyjnych (Car Insurance & Your Credit, credit.com 2014).