J.W. Construction: Zysk w I półroczu br. wzrósł rdr. do 5,95 mln zł

J.W. Construction

Spadają przychody i koszty J.W. Construction, rośnie zysk. W 2014 r. holding planuje uruchomić prace nad 10 projektami deweloperskimi.

Przychody ze sprzedaży J.W. Construction Holding S.A. spadły w I półroczu br. o 35,5 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 116,94 mln zł.

Prawie 2-krotnie spadły koszty sprzedaży holdingu – do poziomu 88,6 mln zł, stąd wyższy niż rok wcześniej o 15,6 proc. zysk netto na poziomie 5,95 mln zł.

W 2014 roku grupa kapitałowa zamierza uruchomić 10 projektów deweloperskich, z których największe to: Bliska Wola  etap B1, Bliska Wola  etap B2, Zielona Dolina II etap I, Berensona, Gdynia ul. Spokojna / Leśna etap I. Grupa spodziewa się, że na przełomie 2014 i 2015 planowane inwestycje deweloperskie pozwolą jej zwiększyć ofertę o ponad 2 300 lokali, którą to wielkość zamierza utrzymać w latach 20152016. Powinno to umożliwić zwiększenie liczby zawieranych umów przedwstępnych do poziomu około 1500-2000 rocznie – wylicza J.W. Construction w raporcie. – W perspektywie lat 20142016 grupa zamierza w oparciu o posiadany bank ziemi przystąpić do realizacji 27 nowych projektów deweloperskich i wprowadzić do sprzedaży 5.863 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 283,4 tys. mkw.

W roku 2014 planowane jest uruchomienie budowy ponad 2300 lokali o powierzchni 114 tys. mkw. Dzięki temu razem z już realizowanymi inwestycjami, w tym roku w ofercie powinno znaleźć się ponad 2 800 lokali. W roku 2015 i 2016 grupa kapitałowa ma potencjał na uruchomienie następnych budów na około 3500 lokali (173 tys. mkw. mieszkań i 71 tys. mkw. powierzchni komercyjnej).