JR HOLDING S.A. po II kwartale 2016 r.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zanotowała na poziomie skonsolidowanym prawie 4,6 mln zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. Jest to tym samym kolejny bardzo udany kwartał dla całej Grupy Kapitałowej, w którym osiąga ona niezwykle wysoki zysk.

W całym pierwszym półroczu 2016 r. Spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto w kwocie 16,33 mln zł, a jej przychody finansowe wyniosły 25,6 mln zł netto. Osiąganie tak dobrych wyników finansowych jest rezultatem skutecznej realizacji nowej Strategii Rozwoju JR HOLDING S.A. Zarząd Spółki jest przekonany, że prowadzone obecnie projekty inwestycyjne pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych.

„Spółka zakończyła kolejny kwartał bardzo wysokim zyskiem netto, co należy z pewnością uznać jako duży sukces Zarządu i Spółki. Cały czas realizujemy nowe przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o założenia naszej strategii rozwoju, która ściśle określa kryteria inwestycyjne. Dzięki sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze Spółka uzyskała środki, które może przeznaczyć na bardzo rentowne projekty inwestycyjne. Ich realizacja powinna przyczynić się do dalszego wzrostu zysku netto Spółki.” – stwierdza January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

W drugim kwartale 2016 r. do portfolio inwestycyjnego JR HOLDING S.A. dołączyła spółka StepCloser S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 40% udziału w jej kapitale zakładowym. Zajmuje się ona promocją i rozbudową programu kart StepCloser. StepCloser S.A. posiada już sieć handlowców w największych miastach Polski, których głównym celem jest pozyskiwanie nowych partnerów dla Programu StepCloser Card. W lipcu br. uruchomione zostały również pierwsze StepBox’y m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku oraz w Katowicach. StepBox jest miejscem informującym o Programie StepCloser Card oraz o aplikacji mobilnej.

Emitent finalizuje także ze swoimi partnerami umowę spółki, która będzie utworzona w ramach realizowanego projektu deweloperskiego w Słomnikach. Rozpoczęły się również prace koncepcyjno-projektowe nad planowaną budową osiedla mieszkaniowego, w ramach którego ma powstać ok. 15 tys. m2 PUM. Całkowita wartość tego projektu szacowana jest na kwotę ok. 100 mln zł brutto. Emitent założył również spółkę zależną Palabra Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Jest to spółka celowa powołana w celu nabycia nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich. Całkowita wartość tej transakcji, która została zrealizowana w lipcu br. wyniosła 9,84 mln zł brutto. Z kolei spółka KPM INVEST Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. otrzymała informację od spółki Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o., w której posiada 13,5% udziałów, o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży 10-ciu lokali oraz udziału w garażu i nieruchomości gruntowej, w biurowcu HEXAGON w Krakowie za kwotę blisko 5.612 tys. zł brutto. Realizowany projekt budowy i komercjalizacji biurowca klasy A- stanowi rozszerzenie dotychczasowej działalności Spółki w obszarze nieruchomości komercyjnych.

„Bardzo dynamicznie przebiega obecnie rozwój spółki StepCloser S.A., która realizuje przyjęty plan rozwoju swojej sieci. Wierzymy, że projekt ten przyniesie nam bardzo duże korzyści w postaci wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. Nasz segment nieruchomościowy również pozostaje w fazie mocnego wzrostu, bowiem kluczowe inwestycje przebiegają zgodnie z planem. Uważamy, że przyjęty kierunek rozwoju jest słuszny i pozwoli dalej umacniać naszą pozycję rynkową oraz zwiększać wartość Spółki.” – podsumowuje Prezes Ciszewski.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zakończyła 2015 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 5,64 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 4,58 mln zł. Spółka planuje wypłatę zaliczki na dywidendę za 2016 r. w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na 1 akcję, a środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły ze sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES w Zielonej Górze.