Kondycja finansowa restauracji i hoteli okiem analityków

0

Polska branża hotele – restauracje – catering (HoReCa) to dzisiaj ponad 100 tys. przedsiębiorstw,  w których pracuje blisko ćwierć miliona Polaków. Największą jego część stanowią restauracje – 73%, hotele natomiast to blisko 3,8% firm. Zgodnie z prognozami w tym roku polski rynek HoReCa osiągnie wartość 26,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w skali ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to bez wątpienia efekt rosnącej liczby konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych i hotelarskich oraz wzrostu ich dochodów.

Klienci branży HoReCa coraz częściej jadają w restauracjach i barach szybkiej obsługi, a także podróżują w celach turystycznych i służbowych, śpiąc w hotelach. Trend ten przyszedł do nas z wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zauważamy go nie tylko w Polsce, lecz także w pozostałych krajach regionu: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii czy Chorwacji. W Polsce jest on determinowany bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie), wzrostem wynagrodzeń a także środkami z programu 500 plus.

Wydaje się więc, że przyszłość branży HoReCa może być postrzegana optymistycznie. Prawdopodobnie jest to dopiero początek dobrej passy. Dlatego też w kolejnych latach należy oczekiwać dalszego rozwoju takich firm. Pozytywnym aspektem dla tego rynku jest również fakt, że Polacy w porównaniu do swoich zachodnich, czy nawet południowych, sąsiadów, wciąż przeznaczają na wydatki związane z konsumpcją poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Według danych Eurostatu, Polacy wydają zaledwie 3,2% budżetów domowych na usługi hotelowe i restauracyjne, dla porównania Czesi przeznaczają na takie wydatki 8,4%, Niemcy 5,3% a Słowacy 5,4%. Rośnie również popularność firm cateringowych, szczególnie specjalizujących się w daniach dietetycznych.

Dane z baz Grupy BIK potwierdzają optymistyczne dla branży HoReCa prognozy

Dane z baz BIG InfoMonitor i BIK – dotyczące przeterminowanych na co najmniej 500 zł i powyżej 60 dni zobowiązań pozakredytowych (wierzycielami są partnerzy biznesowi) i kredytowych (wierzycielami są banki) – potwierdzają przedstawione powyżej tendencje.Kondycja restauracji i hoteli okiem analityków

Czytaj również:  Bitcoin na kursie spadkowym

– Z danych Grupy BIK wynika, że wśród firm z branży HoReCa odsetek firm posiadających przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe wynosi 4,75%, przy średniej dla ogółu branż 4,1%. Przy czym w dziale zakwaterowanie – 2,13%, zaś w dziale gastronomia już 5,71% – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy Biura Informacji Kredytowej. ─ Zatem sytuacja wśród poszczególnych branż wchodzących w skład HoReCa jest zróżnicowana. Najwięcej firm z przeterminowanymi zobowiązaniami to stacjonarne restauracje, najmniej takich firm można znaleźć w branży obiektów turystycznych – dodaje prof. Rogowski.

Udział firm z przeterminowanym zobowiązaniami pozakredytowymi i kredytowymi powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł

Udział firm z przeterminowanym zobowiązaniami pozakredytowymi i kredytowymi powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł
Źródło: BIK, BIG InfoMonitor