Kondycja finansowa restauracji i hoteli okiem analityków

prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK

Polska branża hotele – restauracje – catering (HoReCa) to dzisiaj ponad 100 tys. przedsiębiorstw,  w których pracuje blisko ćwierć miliona Polaków. Największą jego część stanowią restauracje – 73%, hotele natomiast to blisko 3,8% firm. Zgodnie z prognozami w tym roku polski rynek HoReCa osiągnie wartość 26,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w skali ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to bez wątpienia efekt rosnącej liczby konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych i hotelarskich oraz wzrostu ich dochodów.

Klienci branży HoReCa coraz częściej jadają w restauracjach i barach szybkiej obsługi, a także podróżują w celach turystycznych i służbowych, śpiąc w hotelach. Trend ten przyszedł do nas z wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zauważamy go nie tylko w Polsce, lecz także w pozostałych krajach regionu: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii czy Chorwacji. W Polsce jest on determinowany bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie), wzrostem wynagrodzeń a także środkami z programu 500 plus.

Wydaje się więc, że przyszłość branży HoReCa może być postrzegana optymistycznie. Prawdopodobnie jest to dopiero początek dobrej passy. Dlatego też w kolejnych latach należy oczekiwać dalszego rozwoju takich firm. Pozytywnym aspektem dla tego rynku jest również fakt, że Polacy w porównaniu do swoich zachodnich, czy nawet południowych, sąsiadów, wciąż przeznaczają na wydatki związane z konsumpcją poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Według danych Eurostatu, Polacy wydają zaledwie 3,2% budżetów domowych na usługi hotelowe i restauracyjne, dla porównania Czesi przeznaczają na takie wydatki 8,4%, Niemcy 5,3% a Słowacy 5,4%. Rośnie również popularność firm cateringowych, szczególnie specjalizujących się w daniach dietetycznych.

Dane z baz Grupy BIK potwierdzają optymistyczne dla branży HoReCa prognozy

Dane z baz BIG InfoMonitor i BIK – dotyczące przeterminowanych na co najmniej 500 zł i powyżej 60 dni zobowiązań pozakredytowych (wierzycielami są partnerzy biznesowi) i kredytowych (wierzycielami są banki) – potwierdzają przedstawione powyżej tendencje.Kondycja restauracji i hoteli okiem analityków

– Z danych Grupy BIK wynika, że wśród firm z branży HoReCa odsetek firm posiadających przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe wynosi 4,75%, przy średniej dla ogółu branż 4,1%. Przy czym w dziale zakwaterowanie – 2,13%, zaś w dziale gastronomia już 5,71% – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy Biura Informacji Kredytowej. ─ Zatem sytuacja wśród poszczególnych branż wchodzących w skład HoReCa jest zróżnicowana. Najwięcej firm z przeterminowanymi zobowiązaniami to stacjonarne restauracje, najmniej takich firm można znaleźć w branży obiektów turystycznych – dodaje prof. Rogowski.

Udział firm z przeterminowanym zobowiązaniami pozakredytowymi i kredytowymi powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł

Udział firm z przeterminowanym zobowiązaniami pozakredytowymi i kredytowymi powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł
Źródło: BIK, BIG InfoMonitor

Łączna wartość zaległych zobowiązań firm z branży HoReCa zarejestrowanych w bazach BIG InfoMonitor i BIK (przeterminowanych powyżej 60 dni i przewyższających kwotę 500 zł) wynosi w sumie 34 mld zł, z czego zdecydowana większość ─ 92,8% to zaległości z tytułu niespłacanych w terminie kredytów bankowych. Z łącznej woty 1,34 mld zł 90% przeterminowanego zadłużenia koncentruje się dwóch klasach PKD: ponad dwie trzecie (68%) przypada na hotele (PKD 5511), natomiast 22% na restauracje (PKD 5610).

Pozytywne tendencje a sytuacja finansowa rynku gastronomicznego

Pomimo tych sprzyjających okoliczności, kondycja finansowa polskich barów i restauracji nie jest zbyt dobra. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska. – Aktualnie ok. 60% firm charakteryzuje słaba lub bardzo zła sytuacja finansowa, a tylko 10–15% przedsiębiorstw może pochwalić się bardzo dobrą kondycją finansową.– mówi Tomasz Starzyk ekspert z Bisnode Polska – Badanie wykazało, że w połowie maja br. ponad połowa z 18 tys. firm gastronomicznych jest w słabej sytuacji finansowej, a 6% z badanych lokali ─ bardzo złej kondycji finansowej. Tym samym zaledwie 12% znajduje się w  doskonałej i 26% w dobrej kondycji finansowej – dodaje Starzyk.

Kondycja finansowe polskiego rynku gastronomicznego

Kondycja finansowe polskiego rynku gastronomicznego
Źródło: Bisnode Polska

Jednak jako pozytyw należy uznać, że w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, kondycja finansowa poprawiła się niemal w 10% badanych firm.

Wzrost liczby firm HoReCa, największy dotyczy fastrucków

Branża HoReCa nadal się rozwija, o czym świadczy stale rosnąca liczba działających na rynku firm. Tylko w latach 2012─2017 liczba lokali gastronomicznych na polskim rynku wzrosła o blisko 5,6%. O 17% zwiększyła się liczba restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, a o niemal 13% ─ liczba firm cateringowych.

Dynamika struktury rynku gastronomicznego, w skali procentowej na podstawie danych z lat 2012–2017

Dynamika struktury rynku gastronomicznego, w skali procentowej na podstawie danych z lat 2012–2017
Źródło: Bisnode Polska

 – Największy ─ ponad 32% ─ wzrost odnotowano względem ruchomych placówek gastronomicznych (tzw. fastrucków). Świadczy to o tym, że Polacy coraz częściej decydują się jadać poza domem. Jednocześnie o blisko połowę spadła liczba lokali przygotowujących napoje dodaje Tomasz Starzyk z Bisnode Polska.