KUKE: Afryka szansą dla polskich eksporterów

0
Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Afryka to rozległy, niezwykle zróżnicowany kontynent, zamieszkały przez ponad 1,2 mld ludności. Jednak w 2017 roku polski eksport na ten obszar geograficzny wyniósł niewiele ponad 2,5 mld USD – co stanowi zaledwie 1,2%eksportu z Europy. To wciąż ogromna przestrzeń do zagospodarowania przez polskie firmy – szczególnie, że w tym samym czasie cała Europa wyeksportowała do Afryki dobra warte 191 mld USD, co stanowi 43% całego eksportu na ten kontynent.

Wśród perspektywicznych afrykańskich rynków eksportowych wymienia się najczęściej RPA, Kenię i Nigerię. Sama tylko Nigeria wg przewidywań już w 2050 r. ma stać się trzecim najludniejszym krajem świata. Mimo, że kraje afrykańskie niosą ze sobą spore perspektywy rozwoju, obecnie około połowa krajów afrykańskich klasyfikowana jest jako kraje wysokiego ryzyka, przez co działalność na tym kontynencie nie należy do łatwych.

Niejednorodne i skomplikowane systemy prawne, niejasne dla Europejczyka systemy wartości oraz długie okresy odzyskiwania przeterminowanych należności nieodpowiednio zaadresowane mogą skutkować problemami – a co za tym idzie zmniejszeniem płynności finansowej eksportującego przedsiębiorstwa. Warto pomyśleć o wykorzystaniu dostępnych narzędzi, które dadzą poczucie bezpieczeństwa – gdyż samodzielne sądowe dochodzenie roszczeń w RPA trwa średnio 600 dni, Kenii 465 dni, Nigerii 454 dni, a Algierii 630 dni. KUKE zapewnia ww. kompleksową ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka. Ochrona obejmuje zarówno niewypłacalności kontrahentów, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, jak i nagłe zmiany w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi.

Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Mimo, że Afryka to wciąż biznesowo trudny obszar – a część krajów jest wręcz nierekomendowana do podejmowania współpracy biznesowej, ze względu na bardzo wysokie ryzyko i niestabilność polityczno-gospodarczą – to ten ogromny kontynent chce się rozwijać, a to wymaga napływu dóbr i usług z zewnątrz. Szacunki wskazują, że Afryka ma szansę stać się jednym z najbardziej zaludnionych i najmłodszych demograficznie kontynentów – w 2030 roku młodzi ludzie będą stanowili aż 42% populacji – co znacząco zwiększa nie tylko potencjał nabywczy, ale też zasoby na rynku pracy2. Rozwijające się kraje to źródło potencjalnego sukcesu, trzeba jedynie posiadać odpowiednią wiedzę, poznać dobrze specyfikę rynku oraz kontrahenta i na każdym kroku mitygować ryzyko używając dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczających działalność. KUKE towarzyszy swoim klientom nawet na najtrudniejszych rynkach, ubezpieczając zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne – w tym przejęcia lokalnych spółek przez polskie firmy. Wśród niezliczonej ilości transakcji ubezpieczyliśmy m.in. wart 5 mln euro kontrakt w Nigerii w sektorze IT, a także eksport maszyn do RPA oraz krajów Maghrebu, czy mleka w proszku do Algierii. Wraz z BGŻ BNP Paribas i Bisnode – podczas jesiennej edycji Programu Handlu Zagranicznego – będziemy dzielić się naszą wiedzą na temat rynków afrykańskich, by wspomóc polskie przedsiębiorstwa w skutecznej ekspansji, nawet w tak egzotyczne rejony – mówi Janusz Władyczakprezes zarządu KUKE S.A.

Ekspansja zagraniczna – zwłaszcza na tak trudne i często ryzykowne rynki, jak te w Afryce – to ogromne wyzwanie. Koalicja Partnerów: KUKE, Bank BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska rozpoczyna drugi już cykl konferencji edukacyjnych: Program Handlu Zagranicznego. Celem tej edycji programu jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Afryki oraz instrumentów pozwalających na zwiększenie sukcesu eksportowego za pomocą efektywnego finansowania czy zabezpieczenia biznesu.

Uczestnictwo firm w spotkaniach jest bezpłatne i obejmie konferencje w 8 miastach Polski: Poznań, Białystok, Wrocław, Warszawa, Lublin, Katowice, Gdańsk oraz KrakówRejestracja i pełny harmonogram edycji jesiennej dostępny jest pod adresem: https://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/program-handlu-zagranicznego/.

KUKE oferuje przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości, narzędzia zabezpieczające prowadzoną działalność, ale także edukuje przedsiębiorców podczas szeregu spotkań, seminariów i konferencji. Przykładem jest cykl: Program Handlu Zagranicznego, którego celem jest informowanie polskich przedsiębiorców, że właściwie zaplanowana ekspansja zagraniczna może być motorem wzrostu uniezależnieniem się od popytu na rynku polskim.

Wsparcie polskich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes. Ponad 60% europejskich MŚP spotkała się z prośbą o wydłużenie terminu płatności, a około 21% zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności od kontrahentów były regulowane w terminie. Aż 28% deklaruje, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w rozwoju biznesu3.

Płynność finansową firmy oraz bezpieczeństwo wymiany handlowej oprócz ubezpieczeń należności zapewnia również faktoring. Rynek już zauważył tę możliwość – wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 roku  22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65%4. Korzyści wynikające z wykorzystania faktoringu w eksporcie są widoczne na wielu płaszczyznach prowadzonej działalności. Faktoring to wykup nieprzeterminowanych należności w obrocie handlowym udokumentowany fakturą VAT. Zastosowanie tego narzędzia znacznie przyspiesza obrót gotówki w przedsiębiorstwie uwalniając środki na dalsze transakcje i zwiększając płynność finansową, której utrata jest jedną z głównych przyczyn ogłaszania przez spółki upadłości. Daje to także możliwość lepszego konkurowania na rynku przez oferowanie kontrahentom dłuższych terminów płatności. Dzięki natychmiastowemu odzyskaniu należności eksporter unika także ryzyka związanego z wahaniami kursu walut.


1 Na podstawie danych Eurostat

2 Według raportu African Development Bank Group: “African Economic Outlook 2018”  https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_EN.pdf

3 Według danych firmy windykacyjnej Intrum w raporcie „European Payment Report 2018”

4 dane Polskiego Związku Faktorów