Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper
Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocław i w Krakowie, w I półroczu br. wypracował 135,8 mln zł przychodu, o 140% więcej niż rok wcześniej. Grupa przekazała klientom 231 mieszkań.

W pierwszych dwóch kwartałach 2023 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała 135,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co wobec 56,5 mln zł wypracowanych w ciągu pierwszego półrocza 2022 r. stanowi znaczący wzrost. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 50,6 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w raportowanym okresie to 24,2 mln zł (wobec 14,8 mln zł straty netto rok wcześniej), co oznacza marżę zysku netto w wysokości 17,8%. Wynik I półrocza 2023 r. został rozpoznany z 231 lokali. Jest to o 154% więcej od zeszłorocznego rezultatu, kiedy deweloper wydał klucze do 91 mieszkań.

Od stycznia do czerwca Grupa zawarła 362 umowy deweloperskie i przedwstępne (+105% r/r): 187 we Wrocławiu oraz 175 w Krakowie. Wg stanu na koniec I półrocza deweloper miał też zawartych 57 umów rezerwacyjnych. W ofercie Grupy były wówczas 522 mieszkania, w tym 168 gotowych do odbioru. Realizacja pozostałych zostanie zakończona jeszcze w tym roku. W pierwszej połowie 2023 r. deweloper prowadził na obu rynkach budowy obejmujące 696 lokali.

Wynik finansowy pierwszego półrocza jest efektem kontraktacji mieszkań, których budowy kończyliśmy w zeszłym roku i które mogliśmy przekazać klientom w krótkim czasie od finalizacji transakcji zakupu. Obecnie nasza oferta jest bardzo atrakcyjna również z uwagi na fakt, że składają się na nią głównie mieszkania gotowe lub z terminem realizacji jeszcze w tym roku. Jednak przy tak pobudzonym popycie, jaki obserwujemy od kilku miesięcy, zasób oferowanych mieszkań szybko się kurczy. Dla rynku mieszkaniowego ważne jest więc wprowadzanie regulacji prawnych oraz korzystanie z już istniejących rozwiązań, które wesprą pobudzenie podaży. Istotnym impulsem dla poprawy dostępności mieszkań dla ich nabywców będzie otwartość samorządów na korzystanie ze specustawy mieszkaniowej. Cieszy nas, że coraz częściej włodarze, dbając o rozwój miasta i potrzebę zapewnienia dostępnych cenowo mieszkań na rynku, chcą korzystać z tego narzędzia – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W lipcu deweloper wypłacił dywidendę w wysokości 1,69 zł na akcję. Łączna wartość dywidendy wyniosła 30,4 mln zł.

Na rynku giełdowym w obrocie znajdują się obligacje serii H oraz I Grupy Lokum Deweloper o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł oraz terminie zapadalności kolejno w 2024 i 2025 r.

We wrześniu deweloper poszerzył wrocławską ofertę o nowe osiedle, realizowane przy ul. L. Herbsta na Sołtysowicach. W I etapie inwestycji powstanie 138 mieszkań. Grupa dysponuje bogatym bankiem ziemi, który, poza inwestycjami będącymi obecnie w budowie, wynosi około 74 ha, co pozwala na realizację kolejnych blisko 12 tys. lokali.