MADKOM S.A. zdobywa kolejny duży kontrakt

0

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, jako lider Konsorcjum rozpoczęła procedurę podpisywania umowy na realizację kolejnego znaczącego zamówienia w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”. Łączna kwota wygranego przetargu sięga 1,03 mln zł brutto.

Emitent jest liderem Konsorcjum składającego się z 5 podmiotów i pozyskał informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o nazwie „Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące” w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”. MADKOM S.A. realizując ten projekt dostarczy systemy informatyczne z zakresu portalu do nieruchomości SIDAS CU, szynę danych SIDAS BROKER oraz przeprowadzi kompleksowe wdrożenia i szkolenia z produktów w 8 urzędach [gmin z] woj. małopolskiego. Członkiem Konsorcjum jest również spółka z Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. – Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. Przeprowadzi ona szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników oraz szkolenia prawnicze z zakresu KPA i instrukcji kancelaryjnej. Całkowita wartość pozyskanego zamówienia wynosi ponad 1.028 tys. zł brutto i wpisuje się ono w założenia Strategii Rozwoju Emitenta na lata 2015-2020. Zarząd Spółki spodziewa się pozytywnego wpływu wygranego przetargu na jej wyniki finansowe w nadchodzących kwartałach.

„Dzięki temu zamówieniu powiększamy grono naszych klientów o kolejne 8 urzędów. Zamówienie to, mimo że realizowane w grupie pięciu podmiotów, realizowane będzie głównie przez Madkom oraz Cloud Industry Solutions, przez co jego pozyskanie wpłynie zauważalnie na nasz wynik finansowy.” – szacuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

W ostatnim czasie MADKOM S.A. informowała o podpisaniu umowy na modernizację oprogramowania w 8 gminach w województwie pomorskim, której wartość sięga blisko 670 tys. zł brutto. Z kolei w maju br. Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. zawarła umowy o wartości prawie 1,13 mln zł brutto oraz osiągnęła znaczący wzrost przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu rdr. Narastająco, po pięciu miesiącach 2017 r. poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki wyniósł 2.974 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 1.128 tys. zł. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży usług serwisowych do ponad 1.407 tys. zł wobec 959 tys. zł rok wcześniej. Ten segment pozwala Spółce notować wyższe rentowności, co nie pozostanie bez znaczenia dla jej wyników finansowych.

Czytaj również:  GK GPW notuje najwyższy zysk netto w historii w wysokości 156,1 mln zł za 2017 r.

„Mamy nadzieję, że za chwilę zakomunikujemy kolejne duże zamówienie, bowiem złożyliśmy kolejne oferty. W ciągu najbliższych tygodni powinno być jeszcze kilka mniejszych rozstrzygnięć w postępowaniach, które sumarycznie znowu dadzą wysoką kwotę. Po okresie wakacyjnym, który cechuje się oczywistym spowolnieniem w branży IT, zwiększymy jeszcze mocniej nasze działania, gdyż kończy się powoli rok budżetowy. Ci klienci, którzy zwlekali z różnymi zamówieniami, za chwilę będą chcieli bądź musieli do końca roku wydać pieniądze.” – zakończył Prezes Szczechowiak.