Mangata Holding wypłaci 9 zł dywidendy na akcję za 2022 r.

Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Mangata Holding S.A.
Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Mangata Holding S.A.

Akcjonariusze Mangata Holding, polskiej grupy przemysłowej działającej w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, zdecydowali na Walnym Zgromadzeniu o wypłacie 9,00 zł na jedną akcję, co daję stopę dywidendy na poziomie 8,33%. Spółka przeznaczy na dywidendę całość zysku netto wypracowanego w 2022 r. tj. 41,7 mln zł, oraz dodatkowo 18,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Łącznie na wypłatę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę w wysokości 60,09 mln zł.

Wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości zysku za 2022 rok w wysokości 41,7 mln zł na dywidendę, czyli 7,50 zł na akcję. Następnie większościowy akcjonariusz Mangata Holding, Capital MBO zaproponował wypłatę w wysokości 9,00 zł dywidendy na akcję za 2022 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia, wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 6.676.854 akcji. Dzień dywidendy został ustalony na 20 czerwca br., natomiast termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2023 r.

Mangata Holding pozostaje spółką dywidendową. W latach 2016–2022 Spółka wypłaciła akcjonariuszom łącznie prawie 187 mln zł dywidendy. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 4,80 zł na akcję (łącznie 32 mln zł), co dawało 6,15% stopy dywidendy.