Mastercard SpendingPulse: Prognozy świątecznych wydatków

święta e-commerce
  • Konsumenci wracają do zakupów w sklepach stacjonarnych – przewiduje się wzrost o 1,5 proc., porównując rok do roku.
  • Wyższe będą wydatki na biżuterię i akcesoria (+4,3 proc.).
  • Polscy konsumenci wydadzą natomiast mniej na artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność (spadek o 7,3 proc. rok do roku).

Według najnowszych prognoz Mastercard SpendingPulse, między 1 listopada a 24 grudnia tego roku, polscy konsumenci wydadzą w restauracjach o 21,6 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Mastercard SpendingPulse mierzy sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych i online, uwzględniając wszystkie formy płatności, w tym gotówkę, i nie jest korygowany o inflację. Przewidywany wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce, jak również na dziewięciu badanych rynkach europejskich, wskazuje na utrzymującą się dobrą kondycję finansową konsumentów.

„Najnowsze prognozy SpendingPulse od Mastercard wskazują na ostrożny optymizm europejskich konsumentów, z których wielu – świadomych kosztów w tym sezonie świątecznym – z uwagą nawiguje między wysoką inflacją, wyższymi ratami kredytów hipotecznych i niepewnym otoczeniem gospodarczym. Dobrą wiadomością dla sprzedawców detalicznych i sektora hotelarsko-gastronomicznego jest to, że konsumenci nadal chcą wydawać pieniądze, szczególnie na prezenty dla najbliższych oraz wyjścia do restauracji” – komentuje Natalia Lechmanova, Senior Economist w Mastercard Europe.

Kluczowe trendy na sezon okołoświąteczny 2023:

  • Opierając się stale rosnącemu zapotrzebowaniu na kolekcjonowanie osobistych doświadczeń i chęci do spotkań towarzyskich w okresie świątecznym, oczekuje się, że wydatki w sektorze restauracyjnym wzrosną o +14,4 proc. r/r na dziewięciu rynkach europejskich, z Polską (+21,6 proc. r/r) na czele, a następnie we Włoszech (+18,1 proc. r/r) i Hiszpanii (+15,5 proc. r/r). Ten wzrost w sektorze gastronomicznym wynika z zamiarów konsumentów, którzy okres świąteczny chcą celebrować z rodziną i przyjaciółmi w restauracjach.
  • Pandemia zmieniła zachowania konsumentów, kierując ich w stronę e-commerce. Mastercard SpendingPulse przewiduje, że w tym roku będzie dominować podejście hybrydowe, tj. wizyty w sklepach stacjonarnych i zakupy online. Trend powrotu do tradycyjnych sklepów będzie szczególnie widoczny we Francji (+7,9 proc. r/r), Hiszpanii (+7,5 proc. r/r) i Włoszech (+6,6 proc. r/r). W Polsce zmiana wyniesie +1,5 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
  • Odzież i biżuteria znajdują się na szczycie tegorocznej listy życzeń konsumentów. Oczekuje się, że kategorie te wzrosną odpowiednio w skali Europy o +4,6 proc. r/r i +3,6 proc. r/r, ponieważ konsumenci będą kupować zarówno prezenty dla najbliższych, jak i stroje świąteczne dla siebie. Przewidywane wzrosty wydatków na odzież są najbardziej widoczne w prognozach dla Hiszpanii (+13,0 proc. r/r) i Wielkiej Brytanii (+5,3 proc. r/r), podczas gdy wydatki na biżuterię mają odnotować największy wzrost na Węgrzech (+8,0 proc. r/r), w Holandii (+6,1 proc. r/r), we Włoszech (+5,2 proc. r/r) i w Wielkiej Brytanii (+5,1 proc. r/r). Przewiduje się, że w Polsce wydatki na biżuterię wzrosną o +4,3 proc., ale te na odzież będą o -5,3 proc. niższe w porównaniu r/r.
  • Oczekuje się, że wydatki na podstawowe produkty, takie jak artykuły spożywcze, wzrosną o +5,2 proc. r/r w skali Europy, głównie z powodu inflacji, ale także chęci kupujących do delektowania się przysmakami zarezerwowanymi na specjalne okazje. Jest to najbardziej widoczne w Hiszpanii (+13,5 proc. r/r), na Węgrzech (+12,1 proc. r/r) i we Włoszech (+7,8 proc. r/r). W Polsce wskaźnik ten będzie niższy niż przed rokiem o -7,3 proc.

O Mastercard SpendingPulse

*Mastercard SpendingPulse prezentuje wyniki z dziewięciu europejskich rynków, w tym: Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Niderlandów, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Mastercard SpendingPulse odzwierciedla wydatki nominalne i nie jest korygowany o inflację.

Mastercard SpendingPulseTM przedstawia raporty dotyczące krajowej sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem wszystkich rodzajów płatności na wybranych rynkach na całym świecie. Wyniki opierają się na zagregowanej aktywności sprzedażowej w sieci płatności Mastercard, w połączeniu z szacunkami opartymi na ankietach dotyczących innych form płatności, w tym gotówki i czeków. W związku z tym wyniki SpendingPulse w żaden sposób nie zawierają, nie odzwierciedlają ani nie odnoszą się do rzeczywistych wyników operacyjnych lub finansowych Mastercard, ani do konkretnych danych dotyczących wydawców kart płatniczych.

Analiza Mastercard SpendingPulse ma charakter szacunkowy i jest wyrażona w walucie lokalnej. „Całkowita sprzedaż detaliczna” jest zdefiniowana jako sprzedaż w sklepach detalicznych i punktach gastronomicznych każdej wielkości. Nie uwzględnia się działalności handlowej w sektorze usług (np. usług turystycznych, takich jak zakwaterowanie).