Meritum Bank ICB S.A. ma nowych udziałowców

biuro

Do grona akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A. dołączyli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP Cooperatief U.A, filia prywatnego funduszu Wolfensohn Capital Partners, L.P (WCP).

W wyniku pierwszej fazy planowanej inwestycji, EBOiR oraz WCP obejmą po 15.76% akcji w Banku. Innova Financial Holding S.a.r.l, kontrolowana przez fundusz Innova/4 pozostanie głównym udziałowcem Banku. Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała w pierwszym półroczu inwestycję, co zaowocowało nabyciem przez nowych udziałowców akcji Banku w dniu 30 czerwca 2011.

„Jesteśmy zadowoleni z faktu, że EBOiR oraz WCP dołączyły do Innova jako współ-akcjonariusze w Meritum Bank. Rozszerzenie akcjonariatu przez renomowanych inwestorów finansowych gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój Banku dzięki silniejszej podstawie kapitałowej Meritum może wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz wspierać realizację strategii. Od początku swojej działalności, dynamiczny rozwój usług finansowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw jak również do najbardziej wymagających klientów indywidualnych znajdowały się w centrum zainteresowania banku. – mówi Krzysztof Kulig – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, której członkami jest 61 państw oraz dwie instytucje międzyrządowe. Główna działalność EBOiR polega na wspieraniu rozwoju gospodarek rynkowych oraz demokracji w krajach Europy Środkowej po Środkową Azję. EBOiR jako jeden z największych inwestorów finansowych w regionie, koncentruje się również na pomocy sektorowi bankowemu w pokonywaniu skutków kryzysu finansowego. Jego całkowite zobowiązania do dnia dzisiejszego w Polsce wynoszą prawie 5 miliardów euro. Więcej informacji na temat działalności EBOiR na stronie internetowej www.ebrd.com.

„Cieszymy się, że możemy wesprzeć Meritum Bank w procesie transformacji rozpoczętym w roku 2007. Kapitał zainwestowany przez EBOiR oraz naszych współ-inwestorów Wolfensohn Capital Partners L.P nie tylko umożliwi bankowi kontynuację strategicznego wzrostu,, lecz również pozwoli na zwiększenie dostępności kredytów dla mikro przedsiębiorstw oraz małych firm, a jest to wciąż jeden z kluczowych priorytetów działalności EBOiR na polskim rynku” – mówi Lucyna Stanczak, Dyrektor EBOiR na Polskę.

Fundusz inwestycyjny Wolfensohn Capital Partners, L.P to prywatny fundusz specjalizujący się w rozwoju inwestycji kapitałowych na rynkach wschodzących. Fundusz posiada szczególne doświadczenie w sektorze sektora finansowego i jest zarządzany przez Jamesa D. Wolfensohna, byłego Prezesa Banku Światowego (1995-2005). Inwestycja w Meritum będzie zarządzana przez Wolfensohn Capital Partners poprzez WCP Cooperatief U.A.

Innova Capital jest jedną z pierwszych i najbardziej dynamicznych spółek private equity w regionie Europy Środkowej. Podczas 17 lat swojej działalności, Innova zrealizowała 40 inwestycji, inwestując około 500 milionów euro. Celem Spółki jest tworzenie europejskich liderów rynku, konkurencyjnych wobec najlepszych przedstawicieli swoich branż w skali globalnej, koncentrując się przede wszystkim na sektorach TMT, usług finansowych, budownictwa, motoryzacji i energetyki. Ze swoich pięciu funduszy inwestycyjnych Spółka pozyskała blisko 900 milionów euro. Inwestorami w funduszach Innova są renomowane instytucje działające na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Wraz z powiększeniem grona akcjonariatu Meritum Banku wyłonił się nowy skład Rady Nadzorczej Banku. Z przyjemnością informujemy, że do grona dołączyli Pan Peter Franklin – przedstawiciel EBOiR oraz Cesare Calari – Dyrektor Zarządzający Zarządu Funduszu Wolfensohn, L.P.

Obecny skład Rady Nadzorczej Banku przedstawia się następująco:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kulig – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Steven J. Buckley – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Magnuszewska – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Waluszewski – Członek Rady Nadzorczej
Peter Franklin – Członek Rady Nadzorczej
Cesare Calari – Członek Rady Nadzorczej