Mieczysław Woźniak prezesem zarządu BRE Leasing

Mieczysław Woźniak
Mieczysław Woźniak
Mieczysław Woźniak
Mieczysław Woźniak

Od 1 stycznia 2011r. funkcję prezesa zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. objął Mieczysław Woźniak, dotychczasowy dyrektor generalny spółki. Zastąpił na stanowisku wieloletniego prezesa, Mieczysława Groszka, który został wybrany na wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich.

Wspólnicy BRE Leasing Sp. z o.o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powołali Mieczysława Woźniaka na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 1 stycznia 2011 r. Dotychczasowy prezes BRE Leasing, Mieczysław Groszek objął funkcję wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich, na którą został powołany przez Walne Zgromadzenie ZBP.

– Pan Mieczysław Woźniak doskonale zna spółkę. Ma wieloletnie doświadczenie, nie tylko w branży leasingowej. Cieszę się, że możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia tak znanego i kompetentnego menadżera – powiedział Przemysław Gdański, przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing i członek zarządu BRE Banku.

– Pragnę bardzo podziękować dotychczasowemu Prezesowi i współtwórcy sukcesów BRE Leasing, Panu Mieczysławowi Groszkowi za ponad 9 lat pracy. Spółka pod jego kierownictwem zdobyła silną pozycję w czołówce działających w Polsce firm leasingowych. Jednocześnie to zaszczyt dla całej Grupy BRE, że jej wieloletni pracownik zajmie tak ważną funkcję we władzach Związku Banków Polskich, organizacji branżowej pracującej dla całego sektora bankowego – dodał Przemysław Gdański.

Nowy prezes BRE Leasing, Mieczysław Woźniak związany jest z branżą od blisko 15 lat. Był członkiem zarządu i prezesem spółek Handlowy-Leasing S.A. (1995-2001) i BPH Leasing S.A. (2001-2008), a także wiceprezesem zarządu PeKaO Leasing S.A. (2009). Bezpośrednio przed przejściem do BRE Leasing Sp. z o.o. zajmował stanowisko doradcy zarządu BRE Bank S.A. Jest absolwentem wydziałów Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawny SGPiS) oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ma bardzo bogate doświadczenie w branży finansowej, z którą związany jest od 1990 roku. Pracował między innymi w biurze przedstawicielskim Citibank, w Citibank (Poland) S.A. oraz w banku inwestycyjnym Barclays de Zoette Wedd Limited. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Mieczysław Groszek pracuje w bankowości od 1990 roku. Był m.in. prezesem zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA i Mitttelaeuropeische Handelsbank AG we Frankfurcie/Menem i wiceprezesem zarządu BRE Banku SA.

Jest absolwentem Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Jest doktorem ekonomii, autorem wielu publikacji naukowych. W przeszłości kierował także zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. ustawa oddłużeniowa).