Murapol złożył prospekt w KNF. Rozważa przeprowadzenie IPO i debiut na warszawskiej giełdzie

Spółka Murapol S.A. złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważaną pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO)

Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol

Murapol S.A., jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, złożył w dniu 30 lipca br. prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważanym zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Murapol („Murapol”) to jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Przez 20 lat działalności Murapol zrealizował 67 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstało 316 budynków obejmujących łącznie 18,7 tys. lokali.

– Murapol, dzięki jednym z najlepszych wynikom sprzedaży mieszkań w Polsce, plasuje się rokrocznie w czołówce deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju. Nasza zdywersyfikowana geograficznie mapa inwestycji oraz unikatowy model biznesowy zapewniają nam zrównoważony rozwój i wysoką marżowość realizowanych projektów. Zbudowany bank ziemi oraz własne zespoły projektowe i inżynieryjne umożliwiają Murapolowi skuteczną realizację ambitnych planów. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy kontynuować umacnianie naszej wiodącej pozycji na polskim rynku deweloperskim – powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapolu.

– W ciągu ostatnich trzech lat dokonaliśmy fundamentalnych zmian w naszej strukturze finansowania, zastępując uprzednio rozdrobnione źródła finansowania ustrukturyzowanym kredytem konsorcjalnym. Dostosowaliśmy również nasze systemy raportowania finansowego do najwyższych standardów rynkowych. Uważamy, że dołączenie do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wśród których są już liczni przedstawiciele branży deweloperskiej, jest naturalnym krokiem dla firmy o takiej skali działalności jak nasza, a ponadto będzie wspierać jej dalszy dynamiczny rozwój – dodał prezes Nikodem Iskra.

Oferta mieszkaniowa Murapolu plasuje się w szerokim i najbardziej chłonnym segmencie rynku nieruchomości mieszkaniowych, tj. popularnym (affordable) i popularnym premium (affordable premium). Jest ona dostępna praktycznie na terenie całego kraju, ponieważ Murapol jest aktywny w 16 miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, aglomeracja śląska, Poznań oraz Łódź.

Unikalny model biznesowy Murapolu jest pionowo zintegrowany – począwszy od pozyskiwania gruntów, przez projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie inwestycji, zakupy materiałów budowlanych i generalne wykonawstwo, po działania marketingowe i sprzedażowe. Takie podejście umożliwia obniżenie całkowitych kosztów projektu, co pozwala oferować mieszkania w konkurencyjnej cenie, przy zachowaniu atrakcyjnych marż.

W latach 2018-2020 Murapol sprzedał łącznie 8.606 lokali (na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych) oraz przekazała klientom 8.639 lokali. Przychody ze sprzedaży lokali wzrosły z 603,1 mln zł w 2018 r. do 836,2 mln zł w 2020 r., co oznacza średnioroczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,7%. W tym samym okresie nastąpił wzrost marży brutto ze sprzedaży ze 139,1 mln zł w 2018 r. do 217,4 mln zł w 2020 r. (CAGR na poziomie 25,0%).

Murapol posiada duży i atrakcyjny bank ziemi, który będzie napędzać jego dalszy rozwój. Wg stanu na koniec czerwca 2021 r. obejmował on nieruchomości gruntowe (stanowiące własność / w użytkowaniu wieczystym Grupy lub objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi) umożliwiające wybudowanie ok. 19,4 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 837 tys. mkw. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w budowie znajdowało się 7,3 tys. lokali, zaś w projektowaniu 12,1 tys. lokali.

W pierwszej połowie 2021 r. Murapol podjął strategiczną decyzję o wejściu w dynamicznie rozwijający się sektor wynajmu mieszkań (PRS), co umożliwi dalszy wzrost sprzedaży lokali. W związku z tą decyzją, Spółka nawiązała współpracę ze swoim większościowym akcjonariuszem, który posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sektorze PRS. Obecnie, 1.723 lokale znajdują się w budowie z przeznaczeniem na rzecz wynajmu instytucjonalnego mieszkań (PRS – 1.362 lokale) oraz prywatnych akademików (PBSA – 361 lokali). Kolejne 1,2 tys. lokali z przeznaczeniem pod budowę platformy PRS jest natomiast na etapie projektowania.

Grupa Murapol, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju, stara się odpowiedzialnie wspierać swoje otoczenie, prowadząc różne formy działalności społecznej, charytatywnej czy sportowej. Między innymi angażuje się w inicjatywy promujące zarówno sport profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

Od I kwartału 2020 r. większościowym akcjonariuszem Murapolu jest AEREF V PL Investment S.à r.l. – spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Ares Management Corporation, wiodącego globalnego menedżera w obszarze inwestycji alternatywnych, specjalizującego się w finansowaniu dłużnym, private equity i nieruchomościach, któremu doradza Griffin Real Estate.