Na rynku mieszkaniowym niewielka poprawa, ale cały rok może być najsłabszy od początku kryzysu

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Mimo kolejnego wzrostu zarówno liczby jak i wartości nowych kredytów hipotecznych o około 4% w III kwartale, rok 2013 prawdopodobnie będzie najgorszy dla rynku mieszkaniowego od początku kryzysu. Ostatni kwartał może poprawić te wyniki, bo będzie to ostatni okres przed wejściem kolejnej rekomendacji KNF, z drugiej strony wielu klientów może odłożyć decyzję o zakupie mieszkań do stycznia, kiedy startuje rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” – takie wnioski płyną z najnowszej 17. edycji Raportu AMRON-SARFiN.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

Początek 2013 roku nie był dla rynku mieszkaniowego powodem do optymizmu. Kolejne kwartały były coraz lepsze, ale te wzrosty prawdopodobnie okażą się zbyt małe, aby całoroczny wynik można uznać za pozytywny. W III kwartale wzrosła zarówno liczba jak i wartość nowych kredytów hipotecznych. Mimo to bieżące prognozy wskazują, że rok 2013 będzie gorszy niż nawet 2009, czyli do tej pory najsłabszy od początku kryzysu.

„Niewielka poprawa na rynku finansowania nieruchomości drugi kwartał z rzędu może oznaczać, że najgorsze jest już za nami. Tak, jak w poprzednim kwartale, zwiększeniu popytu sprzyjał niski poziom stóp procentowych, co pozwalało bankom na zaoferowanie tańszych kredytów hipotecznych. Część klientów odkłada jednak decyzję o zakupie mieszkania do stycznia 2014, kiedy rusza rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Czas najwyższy na wprowadzenie w naszym kraju premiowanego systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznacza zawarcie umowy społecznej stwarzającej realne szanse na uzyskanie upragnionego mieszkania w Polsce dla setek tysięcy naszych obywateli.”– mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Trzeci kwartał 2013 roku zaowocował liczbą 45,8 tysięcy nowych kredytów o łącznej wartości 9,5 miliarda złotych, czyli odpowiednio o 3,84% kredytów hipotecznych więcej niż I kwartale na aż o 4,05% wyższej wartości.

Klienci starają się wykorzystać ostatnie miesiące przed wprowadzeniem kolejnej modyfikacji Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2014 roku nie będzie możliwe finansowanie 100% wartości mieszkania za pomocą kredytu, innymi słowy będzie wymagany wkład własny. Wyniki III kwartału pokazują wzrost wskaźnika LtV aż o 6 pkt. proc, do średniej wartości 80%.

„Przełom 2013 i 2014 roku będzie kolejnym okresem istotnych zmian na rynku mieszkaniowym. Wchodzi w życie nowa wersja rekomendacji S KNF oraz rusza rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”. Oba te fakty będą miały istotne znaczenie dla kształtu rynku mieszkaniowego, ale stały i dynamiczny wymaga bardziej kompleksowych rozwiązań, jak stosowany w wielu krajach europejskich system kas oszczędnościowo-budowlanych. ”– dodaje Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Pengab: sezonowa stabilizacja

W listopadzie indeks Pengab osiągną podobną jak przed miesiącem wartość 25,7 pkt., wzrósł jednak r/r o 7,6 pkt. W środowisku bankowym dominują opinie o utrzymaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu na podstawowych rynkach. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł do 33,7 pkt. Na runku kredytów konsumpcyjnych r/r odnotowano poprawę jednak m/m, podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych nastąpiło sezonowe osłabienie dynamiki. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja w przypadku depozytów zarówno osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw. W półrocznym horyzoncie przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Systematycznie, lecz powoli poprawia się także ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami

Sektor bankowy oraz Związek Banków Polskich prowadzi liczne działania, których celem jest poprawa jakości usług finansowych. Działania te mają doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy klienci banków będą cieszyć się wysokim, bezpiecznym i wygodnym poziomem obsługi.

Osoby z niepełnosprawnościami mają szczególne potrzeby jeśli chodzi o sposób oferowania usług bankowych, również w porównaniu do oczekiwań innych grup społecznych. Z powyżej wskazanych względów Zespół ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami, działający w ramach Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich podjął się wypracowania zasad dobrych praktyk w zakresie obsługi osób z niepełno sprawnościami.

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia w 2012 r. roku wynosiła 3,46 mln. Oznacza to, że 10,84% ludności w wieku 15 lat i więcej, posiada prawne orzeczenie niepełnosprawności. Nieco ponad 2 mln osób niepełnosprawnych to grupa osób w wieku produkcyjnym. „Beneficjentami usług bankowych są osoby z niepełnosprawnościami, a więc nie tylko osoby posiadające prawne orzeczenie niepełnosprawności, ale także inne osoby z niepełnosprawnościami, które pomimo braku takiego orzeczenia zmagają się z problemami ze wzrokiem, słuchem czy też poruszaniem się. Do tej drugiej grupy autorzy projektu zaliczają przede wszystkim osoby starsze.” – wskazuje wiceprezes ZBP dr Mieczysław Groszek