Od 1 lipca wzrosną stawki kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Maksymalna grzywna to ponad 30 milionów złotych

Kontrola celno skarbowa fot KAS
fot. KAS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca skutkuje również wzrostem kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, włączając w to kary grzywny oraz mandaty. Od 1 lipca kary te będą niemal 20 proc. wyższe niż w lipcu poprzedniego roku.

Kodeks karno-skarbowy opisuje m.in. wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Wysokość grzywny jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, więc podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej. Od 1 lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, a najwyższa to 72 000 zł, ponieważ kodeks karno-skarbowy stanowi, że maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia. W porównaniu z lipcem zeszłego roku stawki za wykroczenia skarbowe wzrosną o blisko 20 proc.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 1 lipca:

  • minimalna grzywna (1/10 × 3600 zł) – 360 zł
  • maksymalna grzywna (20 × 3600 zł) – 72 000 zł
  • mandat karny (do 5 × 3600 zł) – do 18 000 zł

W 2022 r. było to:

  • minimalna grzywna (1/10 × 3 010 zł) – 301 zł
  • maksymalna grzywna (20 × 3 010 zł) – 60 200 zł
  • mandat karny (do 5 × 3 010 zł) – do 15 050 zł

Ile wyniosą kary za przestępstwa skarbowe?

W przypadku przestępstw skarbowych kary grzywny są uzależnione od stawek dziennych i mogą wynosić od 10 do 720 takich stawek. Zgodnie z przepisami, minimalna stawka dzienna to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 lipca 2023 roku będzie to 120 zł. Z kolei maksymalna stawka dzienna to 400-krotność minimalnej, czyli 48 000 zł. Minimalna grzywna wynosi co najmniej 10 stawek, a maksymalnie 720 stawek dziennych, czyli od 12 000 zł do 720 000 zł. Z kolei maksymalna grzywna wynosi 33 560 400 zł, co wynika z pomnożenia maksymalnej stawki dziennej, czyli 48 000 zł, przez 720 stawek.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 1 lipca:

  • minimalna stawka dzienna (1/30 × 3600 zł) – 120 zł
  • maksymalna stawka dzienna (120 zł × 400 zł) – 48 000 zł
  • minimalna grzywna (10 stawek × 120 zł) – 1200 zł
  • maksymalna grzywna (720 stawek × 48 000 zł) – 33 560 400 zł

W 2022 r. było to od 1003,30 zł do 28 895 040 zł, więc nastąpił wzrost o 16 proc.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt