Paweł Mitoraj został nowym wiceprezesem Zarządu Nest Banku

Paweł Mitoraj, Wiceprezes Zarządu Nest Banku odpowiedzialny za Pion Ryzyka (CRO)

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pawła Mitoraja do Zarządu Nest Banku. Paweł objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Nest Banku odpowiedzialnego za Pion Ryzyka (CRO).

Paweł Mitoraj jest związany z bankowością od 1993 roku. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przez większość swojej kariery zawodowej pracował w grupie ING Polska. Zajmował kierownicze stanowiska w obszarze sprzedaży, rozwoju produktów kredytowych, a następnie zarządzania kredytowym ryzykiem transakcyjnym w ING Banku Śląskim. Od 2015 r. pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ING Commercial Finance odpowiedzialnego za nadzór nad ryzykiem kredytowym i zarządzanie procesami. Od 2018 r. nadzorował obszar ryzyka kredytowego jako Wiceprezes ING Lease Polska. Do zespołu Nest Banku dołączył w 2022 roku.

Paweł Mitoraj objął funkcję wiceprezesa Nest Banku (CRO). Tym samym będzie odpowiedzialny za realizację strategii i budżetu banku w zakresie działalności pionu ryzyka, a także monitorowanie pracy podległych departamentów oraz nadzorowanie procesów identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ryzyka.