Podsumowanie 1Q 2021 w Grupie Murapol: blisko 17 proc. wzrost sprzedaży, 12 proc. więcej przekazań oraz rozbudowana oferta o ponad 2 tys. mieszkań

Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu spółki Murapol

W pierwszym kwartale br. Grupa Murapol podpisała 779 umów deweloperskich
i przedwstępnych, wobec 666 rok wcześniej. W analizowanym okresie deweloper przekazał klientom klucze do 452 mieszkań, a także wprowadził do oferty 2 099 lokali w 11 projektach inwestycyjnych, powiększając tym samym pulę lokali postawionych do dyspozycji klientów do ponad 4 tys.  

SPRZEDAŻ

W okresie od stycznia do marca 2021 roku Grupa Murapol podpisała 779 umów deweloperskich i przedwstępnych, tj. o blisko 17% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Największym zainteresowaniem mieszkania Murapolu cieszyły się w Krakowie i Wieliczce, a także Poznaniu, gdzie nabywców znalazło kolejno 122 i 109 lokali. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży mieszkań Spółka podpisała także w Łodzi – 93, Warszawie – 84, Katowicach – 68 oraz Wrocławiu – 55. Po blisko 50 umów zawartych zostało w Bydgoszczy i Toruniu.

PRZEKAZANIA

W pierwszym kwartale br. Murapol przekazał klucze do 452 lokali mieszkalnych, wobec 402 oddanych właścicielom w analogicznym okresie 2020 roku.

Najwięcej kluczy do mieszkań zostało wydanych klientom w Katowicach – 122, w Warszawie – 97, Mikołowie – 79 oraz we Wrocławiu – 70.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W okresie od stycznia do końca marca Murapol zaoferował klientom 2 099 nowych lokali wobec 1 119 rok wcześniej. Wprowadzone do sprzedaży mieszkania i apartamenty inwestycyjne powstają w 11 projektach na terenie 9 miast. Są to zarówno kolejne etapy już realizowanych przedsięwzięć deweloperskich, jak i nowe projekty. Najwięcej, bo 531 mieszkań zostało zaoferowanych mieszkańcom Poznania, w tym w ramach nowej inwestycji – Murapol Zielony Żurawiniec realizowanej przy ul. Sielawy. Na rynek Krakowa i Wieliczki trafiła pula 529 lokali mieszkalnych i inwestycyjnych realizowanych w kolejnych etapach prowadzonych w tych miastach przedsięwzięć deweloperskich. Ofertą 299 nowych mieszkań Grupa powróciła do Gdańska, gdzie rozpoczęła komercjalizację nowego przedsięwzięcia deweloperskiego – Murapol Osiedle Zdrovo realizowanego przy ul. Niepołomickiej. W Łodzi do sprzedaży trafiło kolejnych 276 lokali mieszkalnych w ramach nowego etapu Murapol Nowej Przędzalni. Zaś do dyspozycji klientów z Gliwic deweloper postawił 189 mieszkań w kolejnych dwóch budynkach tamtejszego projektu – Murapol Osiedle Parkowe powstającego przy ul. Kozielskiej. Nowe lokale pojawiły się także w warszawskiej, toruńskiej i sosnowieckiej ofercie dewelopera.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na koniec marca 2021 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 958 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 293,5 tys. mkw., powstających w 82 budynkach, w ramach 22 projektów na terenie 15 miast.

Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma Kraków z Wieliczką, gdzie powstają 1 494 lokale, dalej plasują się Poznań i Łódź z kolejno 1 137 i 858 mieszkaniami w budowie, a 691, 591 i 476 lokali realizowanych jest odpowiednio we Wrocławiu, Warszawie i Gdyni.

BANK ZIEMI

Na dzień 31 marca 2021 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości ponad 645 mln zł, pod budowę ok. 18,7 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 816 tys. mkw. Nieruchomości o wartości ponad 325 mln zł netto stanowią własność Grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę blisko 11 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 462,3 tys. mkw. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę ponad 7,7 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 353,7 tys. mkw. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi ponad 320 mln zł.

– W pierwszym kwartale bieżącego roku wypracowaliśmy lepsze wyniki we wszystkich obszarach operacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Blisko 17 proc. wzrost sprzedaży i ponad 12 proc. przekazań pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Sprzyja temu także rozbudowana oferta, która dzięki wprowadzonej do sprzedaży puli „2000 mieszkań na 20-lecie”, przekroczyła 4 tys. lokali na koniec pierwszego kwartału. Również nasz portfel projektów w budowie powiększył się o blisko 2,5 tys. mieszkań w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. i obejmował blisko 7 tys. lokali. Przytoczone cyfry potwierdzają, że solidne fundamenty, wypracowany model biznesowy i know how sprawdzają się nawet w tak niepewnych czas jak obecne. Wspiera nas także oferowany produkt, którym trafiamy do najszerszego segmentu klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak również do nabywców inwestycyjnych – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

W ciągu 20 lat działalności Grupa Murapol zrealizowała 66 wieloetapowych inwestycji nieruchomościowych, w których powstały 303 budynki z 17,7 tys. lokali zamieszkałych przez ponad 53 tys. osób.