Pokryzysowa reforma systemów bankowych

0
Ernst & Young

W wyniku kryzysu finansowego banki zwiększyły nadzór zarządów nad funkcją ryzyka i zmieniają politykę wynagrodzeń – wynika z badania Ernst & Young przeprowadzonego dla Instytutu Finansów Międzynarodowych, skupiającego największe instytucje finansowe na świecie.

Badanie przeprowadzono wśród kadry zarządzającej 62 instytucjami finansowymi zrzeszonymi w Instytucie Finansów Międzynarodowych. 83% respondentów potwierdziło, że kryzys finansowy spowodował zwiększenie nadzoru zarządu nad funkcją ryzyka. Aż 89% ankietowanych stwierdziło natomiast, że zdecydowanie wzmocniona została rola CRO (Chief Risk Officer – Dyrektor ds. Ryzyka). Aż połowa badanych Dyrektorów ds. Ryzyka raportuje obecnie bezpośrednio do Prezesów, a 21% ma podwójną linię raportowania – do Prezesa i dedykowanego zespołu ds. ryzyka.

Również w Polsce rola funkcji ryzyka w zarządzaniu instytucjami finansowymi w wyniku doświadczeń kryzysu finansowego istotnie wzrosła. W zdecydowanej większości funkcje ryzyka są wydzielone i podlegają CRO, który jest członkiem Zarządu. Organy nadzorujące bądź powołują specjalne komitety ds. ryzyka bądź też zwiększają nadzór nad obszarem ryzyka kompleksowo, w ramach agendy prac całych rad nadzorczych” – mówi Iwona Kozera, Partner Zarządzający Grupą Rynków Finansowych w Ernst & Young.

Większa płynność, restrykcyjne testy

Dla 88% respondentów badania potrzeba skupienia się na zarządzaniu ryzykiem płynności jest jedną z najważniejszych lekcji wyciągniętych z kryzysu finansowego, a aż 92% wskazuje, że po kryzysie dokonano zmian w zarządzaniu i kontroli ryzyka płynności, co oznacza wzrost w stosunku do 61% w badaniu z 2009 r.

W wyniku kryzysu banki zweryfikowały również metody tzw. wewnętrznych stress testów. Aż 93% respondentów wskazało, że opracowali i wdrożyli nowe metody testów warunków skrajnych. Modele dostosowywane są tak, by w mniejszym stopniu opierały się na historycznych danych i założeniach.

Wynagrodzenia do weryfikacji

Z ogólnoświatowego badania klientów banków detalicznych opublikowanego przez Ernst & Young na początku 2011 roku wynika, że jednym z głównych powodów spadku zaufania do banków w rezultacie kryzysu była ich wewnętrzna polityka wynagrodzeń. Szczególnie w Wielkiej Brytanii klienci zwracali uwagę na to, że banki, które otrzymały pomoc rządową, nie decydowały się na obniżenie wynagrodzeń dla wyższej kadry kierowniczej.

Czytaj również:  Seniorzy nadrobili zaległości i mają ich już ponad 8,8 mld zł

Badanie przeprowadzone dla Instytutu Finansów Międzynarodowych pokazuje, że reformy systemów wynagrodzeń są wdrażane w instytucjach finansowych, ale jest to proces długotrwały i wiele pracy będzie należało wykonać w przyszłości.

78% badanej kadry kierowniczej twierdzi, że dokonano poprawek w politykach wynagrodzeń (w porównaniu z 58% z badania przeprowadzonego w 2009 r.). Jednocześnie tylko 40% respondentów stwierdziło, że zmiany w tym obszarze są na ukończeniu. Blisko trzy czwarte jest zdania, że brak spójności regulacji oraz presja konkurencji sprawiają, że niezwykle trudno jest zmienić polityki wynagrodzeń.