Połowa firm uważa, że dane najwyższej jakości są niezbędne do przetrwania na rynku – nowe badanie Dun & Bradstreet

Wieża Warsaw Spire – Warszawa (2)

Dun & Bradstreet w swoim najnowszym badaniu pokazuje, że przedsiębiorcy w czasie pandemii są coraz bardziej zależni od danych i informacji gospodarczej. Jednocześnie ankietowani zwrócili uwagę na brak specjalistów na rynku i nieumiejętne wykorzystanie danych. W efekcie aż jedna czwarta wykonywanych projektów nie spełnia pokładanych w nich nadziei i oczekiwań.

Firmy odczuwają poważne trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw. Powodem jest światowa pandemia COVID-19. Badanie zlecone przez  Dun & Bradstreet, wiodącego, globalnego dostawcę danych i analiz biznesowych wykazało, że ponad połowa (52 proc.) ankietowanych firm w Europie jest zdania, że nie przetrwa bez odpowiednich i aktualnych dancyh.

Wyniki badania opublikowane w raporcie Dun & Bradstreet „The Future of Data” ujawniły że, 64 proc. zarządzających firmami zgadza się, że obecnie dane mają większe znaczenie dla firm z punktu widzenia identyfikacji nowych rynków, a 62 proc. jest przekonanych, co do tego, że dane są kluczowym elementem w procesie pozyskiwania nowych klientów. Ponadto 65 proc. twierdzi, że na podstawie danych ocenia ryzyko współpracy z kontrahentem, a 62 proc. wykorzystuje dane do monitorowania płatności, zamówień  i łańcuchów dostaw.

Wyniki te podkreślają kluczowy fakt dla wszystkich firm i podmiotów na rynku. Przy ogromnym wzroście ilości danych, które są obecnie dostępne, firmy nie potrzebują tylko informacji, ale danych, które są dokładne, starannie dobrane i aktualne. Innymi słowy, dane, które są odpowiednie do realizacji naszego celu – stwierdza Anthony Scriffignano, Senior Vice President i Chief Data Scientist w Dun & BradstreetFirmy już od jakiegoś czasu muszą zmienić sposób, w jaki wykorzystują informacje i formułują prognozy. Dodatkowo pandemia sprawiła, że ten wymóg stał się priorytetem dla wszystkich w biznesie. Absolutne fundamentalne znaczenie ma właściwe przygotowanie się do właściwego zarządzania danymi. Kluczowym elementem jest wiedza, czy dane są dokładne i faktycznie odzwierciedlają to, co się dzieje – czy też w rzeczywistości są przestarzałe i nieistotne. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad ich źródłem pochodzenia, aktualnością i ewentualnymi brakami. Wszystkim tym, co może skutkować polepszeniem ich jakości.

Pomimo przekonania, że dokładne i aktualne dane mają kluczowe znaczenie dla procesów w biznesie, sami liderzy firm przyznają, że nie są w stanie w odpowiedni sposób nimi zarządzać.

Przyznają, że obawiają się:

– o dokładność danych, które ich firma przechowuje (46 proc.)

– że ich firma nie ma odpowiedniej technologii, na pełne wykorzystanie danych (46 proc.);

– oraz że ich firma działa zbyt wolno, aby w pełni wykorzystać dane (45 proc.).

Nawet jeśli przedsiębiorstwa posiadają strategię w zakresie danych, to firmy mają problemy z efektywnym zarządzaniem nimi (25 proc.) i zwalczaniem nadużyć (22 proc.). W rezultacie średnio ponad jedna czwarta (27 proc.) projektów nie spełnia wymagań biznesowych i pokładancyh w nich nadziei.

Co więcej, w przypadku 27 proc. ankietowanych firm głównym problemem jest znalezienie odpowiednich specjalistów do analizy danych i ich wykorzystania w bieżącym procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Brak specjalistów jak i wystarczającej wiedzy jest także odczuwalny w innych obszarach prowadzenia działalności biznesowej. Kolejnym zmartwieniem dla firm są nowe wymogi regulacyjne. Połowa z badanych firm martwi się o bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych (50 proc.), podczas gdy jedna czwarta (25 proc.) jest zdania, że procedury prawne i nowe regulacje dotyczące danych są poważnym źródłem ryzyka.

Wyzwania, przed którymi stanęły firmy w ostatnich osiemnastu miesięcach, pokazały, że zarządzający firmami muszą nadać priorytet planowaniu działań opartych na danych oraz zintegrować je z ogólną strategią rozwoju firmy. Siedmiu na dziesięciu (69 proc.) ankietowanych zgadza się, że jakość danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji, a 73 proc. jest zdania, że skuteczne zarządzanie danymi może zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Wreszcie, dwie trzecie organizacji chciałoby skorzystać z szerszego doradztwa (67 proc.) aby uzyskać wsparcie w jak najlepszym wykorzystaniu posiadanych danych, co wskazuje na świadomość, że wewnętrznie brakuje im niezbędnych umiejętności. Ważne jest również zapewnienie pracownikom odpowiednich umiejętności, szkoleń i wiedzy do pełnego wykorzystywania danych.

Samo posiadanie dostępu do narzędzi przetwarzających dane nie oznacza, że firma korzysta z nich w sposób odpowiedni. Oznacza to, że zespół kierowniczy w kontekście danych musi skupić się przede wszystkim na specjalistach w pełnym tego słowa znaczeniu. Poza tym ważnym jest, aby w całym procesie nie pomijać kompetencji obecnie zatrudnionych pracowników. To właśnie zarządzający w firmach są odpowiedzialni za nadawanie tonu i tempa zmian. Budowy środowiska, w którym ludzie chcą się uczyć i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje, nie wyłączając z tego procesu pracowników z długim stażem, a także samego dyrektora generalnego, dla którego umiejętne zarządzanie danymi coraz częściej stanowi ważny punkt w jego CV – dodaje Anthony Scriffignano, Senior Vice President i Chief Data Scientist w Dun & Bradstreet

Więcej informacji w raporcie Dun & Bradstreet „The Future of Data”.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1,7 tys. zarządzających europjskimi firmami, przez Censuswide w sierpniu 2021 roku. Respondantami byli przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Finlandii, Polsce i Węgier.