Polska czarna dziura czy zielona wyspa?

Europa Polska mapa

Raport opracowywany corocznie przez PwC opisuje działania administracji podatkowej, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podatników i mają stymulować gospodarkę poprzez znoszenie barier administracyjnych. Pokazuje nie tyle cechy charakterystyczne systemów podatkowych, co stopień ich skomplikowania.

Przypomnijmy, że metodologia Raportu opiera się na sprawdzeniu, jakie podatki zapłacić i jakie obowiązki związane z ich rozliczaniem musi spełnić spółka średniej wielkości w danym roku podatkowym.

Wyniki raportu Paying Taxes 2014

Polska zajmuje niskie miejsce w rankingu, w tegorocznej edycji raportu Polska znalazła się na 113 miejscu.

Wyniki raportu wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonuje 18 rocznych płatności podatku, poświęcając na to w ciągu roku 286 godzin. Całkowita suma obciążeń podatkowych wynosi 41,6 %.

Miejsce w rankingu

Liczba płatności podatkowych w roku

Czas na wypełnienie formalności podatk.

Całkowita stopa podatkowa

1. Zjednoczone Emiraty Arabskie

4

12 h

14,5%

113. POLSKA

18

286 h

41,6%

189. Czad

54

732 h

73,8%

Co się zmienia?

W 2013 r.: 1 stycznia wszedł w życie  szereg przepisów mających na celu usprawnienie przepływów pieniężnych i ułatwienie prowadzenia działalności przez podatników. Jako przykład można podać przepisy mające na celu likwidację tzw. zatorów płatniczych (abstrahując od trudności związanych z ich stosowaniem w praktyce). Znaczące zmiany odnotowano również w obszarze cen transferowych (uwzględniające znowelizowane Wytyczne OECD).

Warto również wspomnieć zmiany w VAT mające na celu uproszczenie korzystania z ulgi na złe długi, a także częściowe zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dokonano również istotnych modyfikacji w fakturowaniu, a także wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych oraz zliberalizowano przepisy dotyczące e-faktur w zakresie akceptacji ich przesyłania w tej formie przez nabywcę.

Unikasz podatków? Strzeż się fiskusa!

Ministerstwo Finansów RP 17 lipca br. opublikowało projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego. 

Co to oznacza w praktyce? Klauzula może znaleźć zastosowanie np. do twórców, którzy dotychczas część swojego wynagrodzenia otrzymują z tytułu przeniesienia praw autorskich, dzięki czemu płacony przez nich podatek jest niższy. Po wejściu w życie klauzuli organ podatkowy może uznać, że była to zbyt skomplikowana konstrukcja prawna i powinna być zawarta standardowa umowa o pracę. W takim przypadku po stronie twórcy powstanie zaległość podatkowa, a po stronie jego pracodawcy odpowiedzialność za nieprawidłowe naliczenie składek. Innym przykładem są przedsiębiorcy, których dotyczy konwersja wierzytelności na udziały.

Innymi słowy gdyby w polskim prawie pod koniec lat 90 istniała klauzula obejścia prawa podatkowego, słynny Optimus Romana Kluski prawdopodobnie przegrałby ten spór.

Polski system podatkowy już teraz jest skomplikowany i nieprzyjazny podatnikowi. Proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do sytuacji, w której potencjalny inwestor, podejmując jakiekolwiek działania, będzie się obawiał, czy na pewno nie ma innej konstrukcji prawnej, która przyniesie taki sam skutek, ale będzie mniej korzystna podatkowo dla niego, i z której ostatecznie organ wyciągnie konsekwencje podatkowe. Proponowane przepisy są zbyt nieprecyzyjne i oddają organom podatkowym za duże pole do subiektywnej oceny – podsumowuje Maciej Guzek Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.