Powołanie Rady Giełdy nowej kadencji

0
Budynek GPW Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • 19 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało siedmiu członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Rada Giełdy) nowej kadencji

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, ze składu Rady Giełdy poprzedniej kadencji odwołani zostali: Marek Dietl, Jarosław Grzywiński; Grzegorz Kowalczyk, Wojciech Nagel, Marek Słomski oraz Eugeniusz Szumiejko.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki do Rady Giełdy nowej kadencji zostali powołani: Filip Paszke i Piotr Prażmo (jako członkowie Rady Giełdy zgłoszeni w trybie § 13 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki), Krzysztof Kaczmarczyk (jako członek Rady Giełdy zgłoszony w trybie § 13 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki) oraz Wojciech Nagel, Bogusław Bartczak, Jakub Modrzejewski i Eugeniusz Szumiejko.