PragmaGO rozpoczyna zapisy na obligacje w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma PragmaGO
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma PragmaGO

6 października PragmaGO rozpocznie zapisy na obligacje w ramach Publicznej Oferty Obligacji Zabezpieczonych. Spółka planuje pozyskać z emisji do 20 mln zł, oferując obligatariuszom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% (przy obecnym poziomie WIBOR 3M, odsetki w skali roku wyniosą 11,16%*). PragmaGO to doświadczony emitent, obecny na rynku Catalyst od 2011 roku. Od początku działalności Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 296 mln zł, z czego spłaciła dotychczas 209 mln zł i wypłaciła inwestorom 42 mln zł tytułem odsetek.

„Wszystkie dotychczasowe emisje obligacji PragmaGO zostały uplasowane w całości. Zapadalne emisje zostały przez nas spłacone w terminie lub przed, zawsze gotówkowo, bez tzw. rolowania. Nasz wskaźnik zadłużenia finansowego (relacja długu oprocentowanego pomniejszonego o gotówkę do kapitałów własnych) wynosi tylko 105% (przy konwenantowym wskaźniku możliwości zadłużenia do poziomu 400%). Utrzymujemy wysoką płynność – większość aktywów PragmaGO to należności krótkoterminowe, które rotują gotówkowo ponad 5 razy w roku. Dbamy o dywersyfikację portfela – zarówno pod względem klientów, jak i dłużników, co przekłada się bezpośrednio na rozproszenie ryzyka biznesowego i niskie wskaźniki szkodowości. Trafiamy do klientów o niskim ryzyku kredytowym. Często są to przedsiębiorcy, którzy równocześnie korzystają z usług bankowych, wybierający nasze produkty przede wszystkim ze względu na wygodę, szybkość i przyjazne rozwiązania User Experience. Mamy stabilne wskaźniki finansowe, a obligacje PragmaGO są notowane na rynku Catalyst oraz zabezpieczone portfelem wierzytelności i rachunkiem bankowym” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

W pierwszym półroczu 2022 PragmaGO odnotowała dynamiczny wzrost wartości udzielonego finansowania (65% r/r), przychodów (68% r/r) i zysku netto, który wyniósł 3,45 mln zł (wzrost o 190% r/r).  28.09.2022 NWZA Spółki podjęło uchwałę o emisji akcji serii I i tym samym podwyższeniu wartości kapitałów własnych PragmaGO o kolejne 8 mln zł – do poziomu 100 mln zł, co pozwoli na dalszy prężny wzrost skali działalności.

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i pożyczek w segmencie MŚP.  Jest też największym dostawcą usług embedded finance dla B2B w Polsce. To usługi finansowe wbudowywane w środowiska (np. platformy marketplace), w których klienci przebywają na co dzień. PragmaGO wprowadza rozwiązania embedded finance we współpracy z partnerami. Spółka pozyskała już 100 partnerów, z rozwiązań embedded finance skorzystało 12 000 klientów biznesowych. PragmaGO planuje dalsze inwestycje w rozwój tego obszaru.