Presja płacowa rośnie?

0

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu o 7,8% r/r (PKO i konsensus 7,2% r/r vs 6,7% r/r w marcu). Był to najsilniejszy wzrost od stycznia 2012, kiedy dynamika była jednorazowo podbita przez zmiany podatkowe. Biorąc pod uwagę zmienność miesięcznych danych odczyt mógł być podwyższony przez jednorazowe wypłaty premii (standardowi podejrzani to górnictwo i rafinacja ropy naftowej), jednak szczegółowe dane poznamy dopiero po publikacji Biuletynu Statystycznego (25 maja).

Uwzględniając wyniki przeprowadzonego przez NBP badania koniunktury, jesteśmy ostrożni z ogłaszaniem przyspieszenia trendu wzrostu wynagrodzeń.

Dynamika zatrudnienia była w kwietniu zgodna z oczekiwaniami i utrzymuje się na poziomie 3,7% r/r od trzech miesięcy. Kwietniowe badanie PMI pokazało kontynuację wzrostu zatrudnienia w przemyśle, chociaż w nieco wolniejszym tempie. Przy rekordowo niskiej stopie bezrobocia i kurczącym się zasobie wolnej siły roboczej, wzrost zatrudnienia jest coraz częściej osiągany dzięki zatrudnianiu obcokrajowców. Wg Szybkiego Monitoringu NBP w 1q18 odsetek dużych firm zatrudniających obcokrajowców wzrósł do 30%. Najczęściej zatrudnianiem obcokrajowców posiłkują się przedsiębiorstwa transportowe (42%) i z przetwórstwa przemysłowego (38%).

Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w kwietniu realnie o 10,1% r/r, najsilniej od września 2008, potwierdzając, że rosnące dochody w połączeniu z niską inflacją są bardzo silną podstawą dla wzrostów konsumpcji (wg naszego szacunku o 5,2% r/r w 1q18). Biorąc pod uwagę dobre nastroje oraz dochody z innych źródeł zakładamy, że konsumpcja będzie kontynuowała silny wzrost, pozostając głównym motorem wzrostu PKB w 2018.

Presja płacowa rośnieDane o płacach, chociaż lepsze niż zakładaliśmy, wpisują się w oczekiwane przez nas utrzymanie wzrostu płac w przedziale 7-8% r/r w 2018. Buforem przed wyraźnie szybszym wzrostem wynagrodzeń są wciąż niewykorzystane zasoby na krajowym rynku pracy (zatrudnienie w rolnictwie, niska aktywność kobiet) oraz napływ pracowników z zagranicy (chociaż oceniamy, że potencjał migracyjny Ukrainy stopniowo się wyczerpuje). Dane nie muszą też być sprzeczne z obrazem rynku pracy nakreślonym przez RPP podczas ostatniej konferencji prasowej.

Czytaj również:  Prognozy gospodarcze na 2019 rok - Paweł Opoka, Aforti Holding

Autor/Źródło: PKO Bank Polski