Prezes SUNEX obejmie 2 mln akcji spółki

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX SA
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Rada nadzorcza i zarząd SUNEX podjęły uchwały o przeprowadzeniu w ramach możliwego kapitału docelowego emisji 2 mln akcji. Emisja będzie skierowana do prezesa i akcjonariusza spółki Romualda Kalycioka, a cena emisyjna wynosząca 12 zł będzie taka sama jak ta w ABB przeprowadzonym przez prezesa na początku roku.  

Po podwyższeniu kapitału zakładowego prezes SUNEX będzie posiadał, pośrednio i bezpośrednio, taką samą liczbę akcji SUNEX jak przed ABB. Nowo wyemitowane akcje SUNEX zostaną objęte przez Romualda Kalycioka w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 proc. posiadanych przez niego udziałów w niemieckiej spółce instalacyjnej Drolsbach oraz konwersji wierzytelności z pożyczek udzielonych spółce przez prezesa o wartości 13,26 mln zł.

Proces ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu) Romuald Kalyciok przeprowadził w lutym tego roku. Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln (9,86% kapitału zakładowego spółki) po 12 zł za sztukę.

Podwyższenie kapitału i wcześniejszy proces ABB umożliwiły spółce przeprowadzenie akwizycji oraz rozwój infrastruktury produkcyjnej w Raciborzu.