Przegląd wydarzeń tygodnia 10.01 – 14.01.2021

forex analiza raport

Kończący się tydzień upłynął pod znakiem powrotu zmienności po świątecznej przerwie. Porcje danych, głównie z USA, przyniosły świeże paliwo inwestorom, na których wpływ wciąż wywiera jednak epidemia. W kolejnym tygodniu do najważniejszych odczytów należeć będzie inflacja ze Stanów Zjednoczonych, a także porcja danych z brytyjskiej gospodarki.

Najważniejsze wydarzenia: Indeks Sentix, CPI z USA, CPI z Chin, PKB z Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii uwaga inwestorów skupi się na dynamice PKB za listopad. Dane, choć mocno historyczne mogą odegrać swoją rolę w procesie kształtowania polityki pieniężnej. Zdaniem rynku liczba przesłanek za podwyżką stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w kolejnych miesiącach rośnie. Jako główny powód przyjmujemy poprawę nastrojów wokół wariantu Omikron koronawirusa. Wprawdzie liczba zakażeń w wielu częściach świata (w Wielkiej Brytanii również) jest znacząca, ale hospitalizacje z powodu nowego wariantu wypadają poniżej statystyk z poprzednich fal. Dane z realnej gospodarki raczej nie będą stanowić przeszkody przeciwko jastrzębim ruchom, co powinno pozytywnie wpływać na funta szterlinga.

USA

W kolejnym tygodniu w USA opublikowany zostanie szacunek inflacji konsumenckiej. Oczekuje się dalszego wzrostu cen, który będzie stanowił kolejny impuls w debacie o podwyższaniu stóp procentowych. Piątkowe dane z rynku pracy nie stanowią żadnej przeszkody w podwyższaniu kosztu pieniądza. Pomimo, iż główny odczyt wypadł znacząco poniżej oczekiwań, to pozycja pracowników jest bardzo mocna. Problemem w USA (i nie tylko tam) jest podaż pracy, a nie popyt na nią. Sądzę, że w kolejnych tygodniach jastrzębie w FOMC będą rosły w siłę, przy czym należy pamiętać, że duża część takich działań jest już wyceniona.

Polska

Złoty pozytywnie kończy tydzień, czemu sprzyjają oczekiwania na kontynuację jastrzębiej polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej. W kolejnym tygodniu próżno szukać istotnych z punktu widzenia Polski publikacji, a inwestorzy śledzić mogą działania rządu ws. inflacji, a także komentarze ze strony decydentów monetarnych. Konsensusem jest, że stopy procentowe będą nadal podnoszone, co jest odpowiedzią na wysoką dynamikę inflacji (8,6 proc. r/r w grudniu wg. wstępnych szacunków). Taki scenariusz potwierdził prezes Glapiński, który na konferencji przyznał, że wciąż istnieje przestrzeń do podnoszenia kosztu pieniądza.

Maciej Madej, analityk DM TMS Brokers