Rekordowe aktywa polskich funduszy inwestycyjnych

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

Na koniec listopada aktywa polskich funduszy inwestycyjnych osiągnęły najwyższy poziom w historii, czyli 314,99 mld zł. Tym samym od początku roku wzrosły o 45,6 mld zł, a w samym tylko listopadzie o prawie 7 mld zł. Do „aktywowego” rekordu wszechczasów doprowadziły zarówno wpłaty netto inwestorów, jak i dodatni wynik na zarządzaniu funduszy.

Na początku stycznia 2023 r. w funduszach inwestycyjnych ulokowane było 266,3 mld zł. Od tego czasu kwota ta wzrosła o ponad 18 proc. Najwięcej urosły aktywa funduszy dłużnych (25 mld zł), bardzo dobrze wygląda też przyrost przy PPK (wzrost o 7,45 mld zł). W samym listopadzie tego roku aktywa funduszy zwiększyły się o kolejne prawie 7 mld zł i także królowały fundusze dłużne ze wzrostem o ponad 3,2 mld zł.Rekordowe aktywa polskich funduszy inwestycyjnych

Na rekord wszechczasów wpływ ma oczywiście saldo wpłat netto do funduszy. W listopadzie po raz jedenasty odnotowano dodatni bilans sprzedaży. Nadwyżka wpłat wyniosła 2,8 mld zł, z czego 2,4 mld zł trafiło do funduszy detalicznych, a 0,4 mld zł do funduszy PPK[1]. Inwestorzy najwięcej pieniędzy, czyli przez 11 miesięcy z rzędu wpłacali do funduszy dłużnych.

Do tego dołożyć należy bardzo dobre wyniki inwestycyjne prawie wszystkich kategorii funduszy inwestycyjnych w tym roku, jedynymi niechlubnymi wyjątkami są akcje azjatyckie bez Japonii oraz surowcowe. Wszystkie pozostałe fundusze są na plusach i to całkiem sporych. Na czele stoją fundusze akcji polskich MIŚ (+29,1 proc.) oraz uniwersalnych (+28,5 proc. YTD). Dobrze radziły sobie też akcje amerykańskie (+16,2 proc. YTD) czy akcje globalnych rynków rozwiniętych (+13,0 proc.). Nie można też zapomnieć o dobrych wynikach funduszy dłużnych, właściwie we wszystkich kategoriach.

Rekordowe aktywa polskich funduszy inwestycyjnych

Bardzo mocny rynek akcyjny oraz długu, świetne stopy zwrotu, wysokie wpływy netto ze strony inwestorów. To mieszanka, która doprowadziła do najwyższego poziomu aktywów w historii polskich funduszy inwestycyjnych. A perspektywy roku 2024 także wyglądają optymistycznie, co „aktywowe” ATH może przesuwać wyżej. Zresztą miejmy również nadzieję na ATH wynikowe.

Rekordowe aktywa polskich funduszy inwestycyjnych

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA) Michael / Ström Dom Maklerski. 

[1] https://www.analizy.pl/raporty/33941/saldo-wplat-i-wyplat-do-funduszy-inwestycyjnych-listopad-2023