Rekordowe wyniki Transition Technologies w I kwartale 2022 r.

Konrad Świrski
Konrad Świrski, prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (TT), dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała w I kwartale 2022 r. rekordowe w historii przychody w wysokości 170 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40% r/r. Z kolei EBITDA po trzech miesiącach br. był na poziomie 24,4 mln zł, a zysk brutto wyniósł 22 mln zł. Plany TT na cały 2022 r. zakładają m.in. dalszy wzrost wyników.

Grupa TT zanotowała rekordowy kwartał w swojej historii. Tak dobre wyniki finansowe są owocem stałego i dynamicznego wzrostu. Przez ostatnie trzy lata roczne tempo wzrostu Transition Technologies wynosi ok. 30% rocznie.

Odnotowujemy silny wzrost właściwie we wszystkich naszych segmentach działalności – od managed services (zaawansowany outsourcing), poprzez usługi integracyjne, aż po sprzedaż produktów własnych. Co szczególnie istotne, Grupa jest obecnie w bardzo komfortowej sytuacji finansowej, a zamówienia z rynków Europy Zachodniej i USA wciąż znajdują się w trendzie wzrostowym – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

Dobre perspektywy w wielu obszarach

Na rekordowe przychody TT wpływ miał rozwój spółek z Grupy. Jedna z nich – Transition Technologies MS (TTMS) – jest przygotowana do debiutu na GPW. Jednak z uwagi na sytuację geopolityczną i inwazję rosyjską na Ukrainę, IPO zostało zawieszone.

Liczymy, że będziemy atrakcyjną spółką dla przyszłych inwestorów. Już niedługo będziemy mogli zaprezentować im jeszcze szybszy, niż wcześniej prognozowaliśmy, wzrost przychodów i zysków. Obecnie intensyfikujemy możliwości akwizycji spółek informatycznych w Europie Zachodniej, prowadząc kolejne zaawansowane rozmowy na rynku niemieckim – podkreśla Sebastian Sokołowski, Prezes Transition Technologies MS.

Inne spółki z Grupy Kapitałowej Transition Technologies także mogą pochwalić się dynamicznym rozwojem.

Za nami najlepszy rok w historii. Co więcej, mamy bardzo ambitny plan działania na kolejne lata i nasze perspektywy wyglądają bardzo obiecująco – podkreśla Szymon Bartkowiak, Prezes Transition Technologies PSC, firmy skoncentrowanej na dostawach i wdrożeniach najnowszych systemów informatycznych dla Przemysłu 4.0.

Tendencja reindustrializacji i digitalizacji fabryk nie tylko się utrzymuje, ale nabiera zupełnie nowego wymiaru. Tu paradoksalnie turbulencje na rynkach politycznych tylko wzmacniają trend wzrostowy w naszej branży – dodaje Szymon Bartkowiak.

Grupa TT jest silnie obecna także na rynkach usług inżynierskich dla przemysłu oraz systemów informatycznych dla energetyki.

Poza wieloma projektami automatyzacji elektrowni oraz nowymi inwestycjami gazowymi, z sukcesem rozwijamy nową dziedzinę, czyli robotykę. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy partnerem koreańskiej firmy Doosan Robotics w zakresie zaawansowanych robotów przemysłowych – zaznacza Daniel Dziadek, Prezes Transition Technologies CSC, spółki skoncentrowanej na automatyce przemysłowej.

Oczekujemy, że dalej pozostaniemy liderem systemów wsparcia handlu hurtowego energia i gazem w zmieniającym się rynku polskim – zapowiada z kolei Urszula Jarosz, Prezes Spółki Transition Technologies ST.

Bezpieczny biznes TT

Wydarzenia związane z wojną w Ukrainie spowodowały, że Grupa tymczasowo zawiesiła projekty na tym rynku, aczkolwiek niektórzy klienci poprosili o kontynuacje wdrożeń – prace zdalne.

Mamy nadzieję na stopniowe zakończenie konfliktu i możliwość uczestniczenia w wielkim programie odbudowy gospodarki Ukrainy. Jednak z biznesowego punktu widzenia obecna sytuacja geopolityczna nie wpłynie negatywnie na naszą działalność. Jest tak m.in. dlatego, że koncentrujemy swoją działalność na międzynarodowym rynku i sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury o wysokich barierach wejścia oraz potencjale wzrostowym – mówi na koniec prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.