Rekordowe wzrosty płac

Końcowe miesiące 2017 roku były dla większości menedżerów i specjalistów HR czasem ustalania budżetów na 2018 rok. Dużym wyzwaniem stało się trafne prognozowanie wzrostu płac, aby zapewnić możliwość odpowiedniej indeksacji wynagrodzeń oraz utrzymanie konkurencyjności na rynku. Czy wzrost PKB przełoży się na dynamikę zarobków osób pracujących w Polsce?

– Kontynuacja wzrostu gospodarczego oraz dobrej koniunktury zarówno na światowych rynkach, jak i w Polsce będzie się przekładać na to, że firmy nadal będą poszukiwać pracowników oraz będą oferować wyższe płace – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service – Przy rekordowo niskim poziomie bezrobocia i rosnących trudnościach rekrutacyjnych, presja płacowa po stronie pracowników będzie się wzmagać. Spodziewamy się, że średnie wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w tym roku będą rosły w tempie 6%, a nawet 7% rok do roku. Będzie to kontynuacja trendów jeszcze końcówki 2017 roku, gdzie podobne wskazania już mogliśmy obserwować. Co ciekawe, w tym roku płace nie będą rosły tylko i wyłącznie ze względu na zwiększenie płacy minimalnej o ok. 5%. Spodziewamy się, że dynamika wzrostu będzie szybsza, a rynek będzie wyprzedzał zmiany legislacyjne – podkreślił Andrzej Kubisiak.