Restrukturyzacja firmy – czym jest i dlaczego warto o niej wiedzieć?

Restrukturyzacja

Kłopoty, które mogą dotknąć przedsiębiorstwo, niekoniecznie muszą być wynikiem zaniedbań zarządu. Ostatnie miesiące pokazały, jak łatwo jest utracić np. płynność finansową na skutek słabej kondycji kooperantów, dostawców i rynków zbytu. Abstrahując od przyczyn zaistnienia takiej sytuacji, często jedynym ratunkiem dla firmy jest przeprowadzenie jej restrukturyzacji. Jest to skuteczne narzędzie chroniące przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości. O tym, jak ją przeprowadzić będzie mowa w poniższym artykule.

Restrukturyzacja firmy, na czym polega?

Są to działania mające poprawić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obejmują one wszystkie struktury kapitałowe i organizacyjne z uwzględnieniem obszarów, w których zmiany mogą doprowadzić do generowania zysków. Ponadto w procesie restrukturyzacji można doprowadzić do podziału, fuzji przedsiębiorstwa z podmiotem trzecim, a nawet renegocjacji umów zawartych z kontrahentami. Restrukturyzację można przeprowadzić w toku formalnego postępowania lub na drodze pozasądowej.

Pandemia spowodowała, że problem niewydolności podmiotów gospodarczych stał się nader widoczny. Gospodarka to system naczyń połączonych, trudno zatem w sposób jednoznaczny określić branżę, która nie ucierpiała w tym trudnym dla wszystkich czasie. Sytuacja stała się na tyle poważna, że doszło do wydarzenia bez precedensu w historii wolnej Polski. Otóż po raz pierwszy od czasu odzyskania pełnej suwerenności rząd Rzeczypospolitej Polskiej pochylił się nad losem przedsiębiorców, wprowadzając specjalne rozwiązania restrukturyzacyjne w programie Tarcza 4.0.

Program ma za zadanie znacząco uprościć postępowania zmieniające strukturę firm poprzez umożliwienie dłużnikowi renegocjacji umów kontrahenckich bez konieczności otwierania postępowania sądowego. Dodajmy, że przedsiębiorca znajdujący się w trudnym położeniu ma roztoczony nad sobą parasol ochronny przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli. Pamiętajmy jednak o tym, iż jest to rozwiązanie tymczasowe.

Bez względu na to, czy jest to restrukturyzacja firmy z wykorzystaniem narzędzi upraszczających, czy też nie, jest to proces na tyle złożony, iż warto zadbać o wsparcie prawne i ekonomiczne. W żadnym wypadku nie należy podejmować wymienionych czynności na własną rękę.

Zalety płynące z prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji

Pierwszą i najważniejszą przesłanką wskazującą na dobrodziejstwo restrukturyzacji, jest fakt, że firma może nadal wypełniać swoje zadania. Pamiętajmy, że ogłoszenie upadłości jest ostatecznością, po której następuje likwidacja przedsiębiorstwa. Wdrażając plan restrukturyzacyjny, w dalszym ciągu można być aktywnym graczem na rynku.

Zmiana struktury firmy umożliwia:

  • Częściowe umorzenie zobowiązań;

  • Wdrożenie korzystne mechanizmów dla wierzycieli;

  • Możliwość odsunięcia odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki.

Wspomniany wcześniej plan restrukturyzacyjny powinien być zaakceptowany przez wierzycieli, co nie powinno stanowić bariery zaporowej. Wyrażając zgodę na takie rozwiązanie, działają oni we własnym interesie, ponieważ w przypadku upadłości wierzyciele tracą szansę na pełne odzyskanie swoich wierzytelności.

Masz problemy gospodarcze, chcesz uratować swoją firmę? Już dziś skonsultuj się z profesjonalistą od restrukturyzacji. Proces odbudowy Twojej firmy może być wdrożony już dziś.