Ronson Development podsumował wyniki za 2016 r.

0
 • Łączne przychody Grupy Ronson w 2016 r. wyniosły blisko 485 mln zł, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z 2015 r.
  • Istotny wpływ na wyniki ubiegłego roku miała sprzedaż projektu Nova Królikarnia za łączną cenę 175 mln zł. Wyłączając tę transakcję, przychody Grupy Ronson sięgnęły niemal 310 mln zł i były o 10% wyższe niż rok wcześniej.
  • W 2016 r. Ronson Development przekazał klientom 781 lokali, czyli o 12% więcej niż w 2015 r., kiedy wydał klucze do 696 lokali.
 • Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w 2016 r. wyniósł 118,7 mln zł wobec 51,3 mln zł w 2015 r., co stanowi wzrost o 131%.
  • Sprzedaż projektu Nova Królikarnia powiększyła zysk brutto Grupy Ronson o 57,2 mln zł. Zysk brutto po wyłączeniu sprzedaży Novej Królikarni wyniósł 61,5 mln zł, tj. o 20% więcej niż w 2015 r.
  • Marża brutto osiągnięta w 2016 r. na zrealizowanych projektach wzrosła do 19,9% wobec 18,2% rok wcześniej, a uwzględniając sprzedaż Novej Królikarni sięgnęła 24,5% (marża brutto z samej transakcji sprzedaży warszawskiego projektu wyniosła 32,7%).
 • Grupa Ronson zakończyła 2016 r. z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej równym 64,5 mln zł. To wynik ponad trzykrotnie wyższy niż w 2015 r., kiedy wyniósł 19,3 mln zł.

– Ponad 64 mln zł zysku netto wypracowanego w 2016 r. to zdecydowanie najlepszy wynik w całej historii Ronson Development. Istotny wpływ na ten rezultat miała sprzedaż projektu Nova Królikarnia w grudniu ubiegłego roku, dzięki czemu zrealizowaliśmy natychmiastowy pokaźny zysk z tego projektu zamiast w ciągu kilku kolejnych lat. Osiągnęliśmy na tej transakcji bardzo dobrą marżę brutto na poziomie blisko 33%. Co jednak ważne, ubiegłoroczne wyniki Ronson Development były wyraźnie lepsze od osiągniętych w 2015 r. także po wyłączeniu sprzedaży Novej Królikarnii. To efekt zarówno wzrostu liczby mieszkań przekazanych klientom do rekordowego poziomu 781 lokali, jak i wzrostu średniej marży na tych projektach z 18,2% do 19,9%. Największy udział w wynikach za 2016 rok miały nasze warszawskie projekty Moko oraz Espresso, a także poznańska Kamienica Jeżyce – powiedział Tomasz Łapiński, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Czytaj również:  Ronson Development z wyraźną poprawą wyników finansowych

Sprzedaż mieszkań: ilościowo lekki spadek, wartościowo w górę

W 2016 r. Ronson Development sprzedał 821 mieszkań, czyli nieco poniżej pierwotnych założeń na 2016 r, co stanowi jednak drugi najlepszy wynik w historii Spółki (po rekordowym 2015 r., kiedy Ronson znalazł nabywców na 906 lokali). Łączna wartość lokali sprzedanych w ubiegłym roku była natomiast wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 365,4 mln zł wobec 338,6 mln zł w 2015 r., co oznacza wzrost o 8%. Wzrost ten wynika z wyższej średniej ceny lokali sprzedanych w ciągu ubiegłego roku do około 445 tys. zł, w porównaniu ze średnią ceną w 2015 r. wynoszącą około 374 tys. zł.

Siedem projektów w przygotowaniu na 2017 r.

Na koniec 2016 r. oferta sprzedaży Ronson Development obejmowała łącznie 930 lokali (nie licząc lokali oferowanych w ramach projektu Nova Królikarnia, który został sprzedany pod koniec ubiegłego roku, a którym Spółka wciąż zarządza).