Rozwój na Horyzoncie – eksperci o niepowtarzalnej szansie dla polskich innowatorów

Konferencja Europa Horyzont Możliwości

To historyczna szansa dla polskich przedsiębiorców i naukowców na pozyskanie ogromnych środków i udział w międzynarodowych i przełomowych projektach. Tym bardziej że, mimo wielu osiągnięć, Polska wciąż aspiruje do innowacyjnej ligi mistrzów – wspólnym głosem mówili eksperci z kraju i zagranicy podczas konferencji inaugurującej w Polsce program Horyzont Europa 2021-2027. W wydarzeniu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, wzięli udział m.in. Mariya Gabriel – komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Jarosław Gowin – minister rozwoju, pracy i technologii, Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki oraz Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydarzenie pod hasłem „Europa. Horyzont możliwości” odbyło się 16 kwietnia 2021 r. w formule on-line. Było adresowane zarówno do beneficjentów programów ramowych UE, jak i do wszystkich zainteresowanych realizacją innowacyjnych projektów.

– Dzięki rekordowo wysokiemu budżetowi w kwocie aż 95 mld euro Program Horyzont Europa będzie przez najbliższe 7 lat wspierał nasze wspólne wysiłki na rzecz budowania silnej, zdrowej, zielonej i cyfrowej Europy. To najbardziej ambitny program na rzecz badań naukowych i innowacji na świecie. Jednak należy zaznaczyć, że powodzenie jego realizacji zależy przede wszystkim od przedsiębiorców i naukowców. Dlatego zwracam się dziś do polskich innowatorów, których wyjątkowe osiągnięcia są mi znane i gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie Horyzont Europa. Działajmy wspólnie na rzecz rozwoju innowacyjnego potencjału krajów członkowskich UE – mówiła Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży.

Cel: wzmocnienie polskiego ekosystemu innowacji

Program Horyzont Europa będzie w dużym stopniu kontynuacją programu Horyzont 2020, obecnego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020. Zachowano takie elementy, jak: trzy filary, doskonałość jako centralny aspekt badań i utrzymanie sprawdzonych zasad i procedur dotyczących finansowania w ramach programu Horyzont 2020. Program został jednak udoskonalony, tak aby zmaksymalizować jego oddziaływanie, znaczenie dla społeczeństwa i potencjał w zakresie przełomowych innowacji. Oferta programu Horyzont Europa jest bardzo szeroka: od prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowanych do naukowców, poprzez Działania Marii Skłodowskiej-Curie wspierające rozwój kariery naukowej i mobilność, projekty dla samorządów i NGOs, aż po wysoko innowacyjne projekty badawcze i wdrożeniowe dla przedsiębiorstw.

– W Polsce, w ostatnich latach wprowadzono wiele zmian systemowych sprzyjających tworzeniu innowacji – to m.in. reforma nauki czy wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie prac B+R. Systematycznie rosną nakłady na badania i rozwój. Również w ramach Programu dla Pracy i Rozwoju realizowanego przez mój resort wspieramy przedsiębiorców, którzy stawiają na innowacje i modernizację. W tym kontekście program Horyzont Europa stanowi szansę na dodatkowe wzmocnienie polskiego ekosystemu innowacji, w tym przede wszystkim poprzez udział w takich nowych inicjatywach jak Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejskie Ekosystemy Innowacji – zwrócił uwagę Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Uczestnictwo w programie to nie tylko wsparcie finansowe w realizacji projektów, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy i nowych technologii, sieci międzynarodowych kontaktów, a także budowa marki i prestiż. Dla instytucji naukowych to możliwość uzyskania wyższej oceny parametrycznej, a co za tym idzie – wyższej subwencji.

– Realizacja programu Horyzont Europa z budżetem na poziomie 95 miliardów euro to zjawisko o skali nieporównywalnej z jakimkolwiek innym programem krajowym czy międzynarodowym. Ten ogromny budżet przez najbliższe lata będzie wspierać rozwój doskonałej europejskiej nauki oraz szanse rynkowe najlepszych innowatorów powiedział minister edukacji i nauki, dr hab. Przemysław Czarnek. – Horyzont Europa to przede wszystkim jeden z najważniejszych instrumentów, które posłużą nam w poszukiwaniu rozwiązań, z jakimi musi mierzyć się europejskie, a więc i polskie społeczeństwo i gospodarka. W Polsce mocno wierzymy w humanistyczny wymiar innowacji, która nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć poprawie dobrostanu społeczeństw. Jestem przekonany, że dzięki środkom z Programu Horyzont Europa oraz doświadczeniu i zaangażowaniu rodzimych naukowców nasz wkład jako Polski w wypełnianie tego ambitnego zadania będzie znaczący dodał minister Czarnek.

NCBR już aktywizuje polskich innowatorów

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, który od listopada 2020 roku jest częścią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie odgrywać kluczową rolę w procesie wsparcia polskiego udziału w programie Horyzont Europa.

– Przy realizacji działań związanych z programem Horyzont Europa wykorzystamy zarówno dotychczasowy potencjał i doświadczenie KPK jak i NCBR, wiodącej agencji pośredniczącej w naszym kraju – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Choć dziś oficjalnie inaugurujemy ten projekt, to przecież już od początku roku informujemy o tym jakie możliwości zaoferuje program. Jestem przekonany, iż informacja, doradztwo i wsparcie polskich innowatorów przyczyni się do zwiększenia naszego udziału w projektach Horyzontu Europa w porównaniu do Horyzontu 2020. W tych procesach będzie można liczyć także na pomoc i działanie  biura NCBR  w Brukseli – dodał dyrektor Kamieniecki.

W ramach aktywizowania innowatorów i zapoznawania ich z zasadami udziału w Programie Horyzont Europa, NCBR i KPK już 19 kwietnia br. rozpoczynają cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami”. W ramach kolejnych webinarów eksperci zapoznają zainteresowanych z wyzwaniami jakie zidentyfikowała Komisja Europejska w ramach tzw. II filaru Programu HEU w obszarach: zdrowia, kultury, bezpieczeństwa cywilnego, technologii cyfrowych, klimatu oraz biogospodarki i zasobów naturalnych.

Warto również zaznaczyć, że ruszyły już pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Wnioski można składać już w instrumentach EIC Akcelerator i Pathfinder.