Rusza program polskiego rządu dla przedsiębiorczych Białorusinów z sektora ICT

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz Wicepremier i Minister Rozwoju

Polska od ponad 30 lat buduje demokratyczną, wolnorynkową przystań gospodarczą dla ambitnych i przedsiębiorczych ludzi. Jako 6. największa gospodarka Unii Europejskiej i kraj notujący niemal 9-krotny wzrost gospodarczy od 1990 r. wiemy, jak rozwijać przedsiębiorczość i napędzać ekonomię różnorodnością talentów. Dziś, jako bezpieczna, biznesowa przystań, Polska chce zatem podzielić się swoim sukcesem z Białorusinami, inaugurując program Poland. Business Harbour. Pod tą nazwą kryje się komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę sukcesu Białorusinów na terytorium RP, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem.

„Ważne jest to, by pomagać tym, którzy chcą się rozwijać, w tym młodym białoruskim przedsiębiorcom. Wyciągnięcie ręki do Białorusinów jest również, szczególnie w obecnym momencie, naszym moralnym obowiązkiem” – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Program Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, startupom, MŚP jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się m.in. tego, jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski, uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin czy otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”. Poza tym osoby fizyczne i firmy z Białorusi mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R.

Osoby fizyczne posiadające wykształcenie inżynierskie lub doświadczenie w branży IT będą mogły skorzystać z ułatwionej procedury wizowej. Oprócz tego kilkadziesiąt firm technologicznych z całej Polski przygotowało dla przyjeżdżających specjalne oferty pracy, połączone z przyspieszoną ścieżką wizową. Katalog firm jest cały czas otwarty – zapraszamy firmy IT chcące dołączyć do programu do wypełnienia ankiety znajdującej się pod tym linkiem [1]. W projekcie uczestniczą Software Development Association Poland (SODA) oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

„Szczególne podziękowania należą się uczestniczącym w projekcie polskim firmom technologicznym, które tradycyjną gościnność przenoszą w cyfrowy świat. Tak duży odzew cieszy nie tylko dlatego, że pokazuje, że Polskie firmy zawsze wesprą potrzebujących, ale też dlatego, że jednocześnie wspierają polską gospodarkę” – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Centralnym punktem informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z Programu lub przyłączeniem się do niego jest specjalna strona internetowa, dostępna od środy pod adresem gov.pl/businessharbour.

„Bezpieczeństwo, potencjał rozwoju w warunkach stabilnej gospodarki i niezawodni partnerzy – to znajdą nad Wisłą białoruscy przedsiębiorcy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapewni im miękkie lądowanie. To przede wszystkim wsparcie informacyjne czy koordynacyjne procesu relokacji, ale też oczywiście doradcze” – mówi Grażyna Ciurzyńska, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

[1] https://form.govtech.gov.pl/ankieta/554110/polska-bezpieczna-przystan-zgloszenia-firm-informatycznych.html