Rynek dystrybutorów paliw rośnie

ropa stacja benzynowa

Dystrybutor paliwa to element krajobrazu, bez którego aktualnie nie wyobrażamy sobie funkcjonować. Zasilamy nimi wszystkie pojazdy silnikowe, bez których nie mielibyśmy się jak przemieszczać. Według badań, rynek dystrybutorów paliw dynamicznie się rozwija, a do 2027 roku ma się powiększyć o 5,7% CAGR. Wówczas wartość rynku wyniesie około 3,3 mld USD. Inne źródła szacują wzrost wartości rynku w 2027 roku aż do 3,6 mld USD.

Czynniki napędzające rynek paliw

Wśród czynników wpływających bardzo pozytywnie na rozwój rynku dystrybutorów paliw można wymienić między innymi coraz częstsze wybieranie przez konsumentów pojazdów działających na więcej niż jedno paliwo. Silniki wielopaliwowe to rozwiązanie, które pozwala na o wiele większą swobodę użytkowania, a także bardziej natężoną wydajność w zakresie użytkowania paliwa – zwiększa się ona bowiem nawet o 20%. Dlatego też takie silniki stosuje się przykładowo w czołgach czy samolotach, gdzie jest to szczególnie ważne. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na rynek paliw, a w szczególności na rynek związany z ich dystrybucją, jest wprowadzanie do obrotu coraz nowszych i bardziej zaawansowanych dystrybutorów paliwa. Nowoczesne dystrybutory mogą zawierać:

  • wygodne wyświetlacze i klawiatury,
  • panel do regulowania należności za paliwo w miejscu tankowania,
  • bardzo precyzyjne tankowanie dzięki automatycznej regulacji pompy paliwa,
  • zdalne systemy kontroli dystrybutorów,
  • czytnik kart imiennych klientów,
  • możliwość połączenia ich ze stroną internetową.

Wykorzystanie tego rodzaju dystrybutorów paliwa wpływa pozytywnie nie tylko na zadowolenie konsumentów, ale również znacząco usprawnia pracę całej stacji lub sieci stacji benzynowych. Umożliwia bowiem prowadzenie praktycznie bezobsługowych punktów sprzedaży lub zdalne kontrolowanie dystrybucji paliw z centrali. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty związane z pracownikami, a także wyeliminować lub zredukować ryzyko pomyłek i drobnych niedociągnięć w funkcjonowaniu stacji.

Zalety nowoczesnych dystrybutorów samoobsługowych

Dystrybutory samoobsługowe bardzo pozytywnie wpływają na zadowolenie wszystkich klientów stacji. Samodzielne tankowanie i płacenie za paliwo, daje im możliwość szybkiej realizacji celu wizyty na stacji oraz brak potrzeby stania w kolejkach. Klienci nie są również ograniczeni godzinami otwarcia stacji, które nie wszędzie są całodobowe. Kupujący podobnie jak przy zwykłej kasie ma możliwość zażądania faktury VAT, a nawet uczestnictwa w programach lojalnościowych i promocyjnych organizowanych przez stację. Oprócz dystrybutorów obsługujących wyłącznie terminale płatnicze dostępne są urządzenia, które mogą pobierać opłaty również gotówkowo, co jest ich kolejnym atutem. Istnieje także możliwość regulowania należności za pomocą telefonu i aplikacji kompatybilnej z danym system płatności. Nowoczesne dystrybutory mogą obsługiwać również inne usługi, które zazwyczaj realizuje stacja np. drobną sprzedaż, możliwość opłacania rachunków, wypłacania pieniędzy lub doładowywania telefonów. Obsługa dystrybutorów jest prosta i wyjątkowo intuicyjna. Nie wymaga zatem dodatkowego instruowania klientów w czasie korzystania z nich.

Serwis i awarie nowoczesnych dystrybutorów

Również czynniki związane z pielęgnacją i awarią dystrybutorów samoobsługowych ulegają znacznej poprawie względem zwykłych dystrybutorów. Ma to związek głównie z tym, że dystrybutor jest samoobsługowy nie tylko ze strony klienta, ale również samej stacji. Kontrola dystrybutora odbywa się zdalnie, w czasie rzeczywistym. Pracownik stacji na bieżąco jest informowany o ilości paliwa w dystrybutorze i o stanie wszystkich jego podzespołów. Ma także możliwość wykonania zdalnego resetu urządzenia, a także naprawy drobnych usterek czy zmiany oprogramowania ze swojego komputera. Częstotliwość wzywania serwisantów dzięki temu znacznie się zmniejsza. Jeśli dystrybutor dopuszcza możliwość płatności gotówką, raz na jakiś czas, należy samodzielnie wezwać konwojentów lub ustawić powiadomienia o zapełnieniu kasetki w dystrybutorze, jeśli ten ma taką możliwość.

Czynniki hamujące rynek paliw

Wśród czynników hamujących rozwój rynku można wymienić stale rosnące ceny paliw i wyczerpalne złoża ropy naftowej. Ceny paliw rosną z kolei głównie z powodów wzrostów cen w rafineriach, utrzymaniu ich i pracowników. Również transport i składowanie ropy jest kosztowne. Dużą część cen paliwa stanowią także coraz wyższe podatki. Wiele osób z tych i innych powodów skłania się w stronę gazu ziemnego, który jest tańszy, ma wysokie właściwości opałowe i charakteryzuje się nieco niższą emisją spalin niż tradycyjne paliwo. Sprawia to, że jest również bardziej akceptowany przez ogół społeczeństwa i grupy walczące o środowisko naturalne. Wciąż jednak czynników pozytywnie wpływających na rynek paliwowy będzie o wiele więcej, niż tych, które mogłyby mu zaszkodzić.

Biopaliwa – dodatkowa stymulacja rynku

Biopaliwa początkowo traktowane były z ogromną rezerwą. Nikt nie sądził, że będą mogły być równie wydajne co paliwa ropopochodne. Groźba wyczerpania złóż ropy naftowej w przyszłości, wpływa pozytywnie na tempo poszukiwań rozwiązań alternatywnych. Obecnie biopaliwa na większości stacji sprzedawane są jako domieszka do zwykłych paliw, natomiast rzadziej jako ich główny komponent lub substancja samoistna. Badania i wyścig związany ze stworzeniem najbardziej wydajnego biopaliwa, którego negatywny wpływ na silnik zostanie zminimalizowany, wciąż trwają. W niedalekiej przyszłości można zatem spodziewać się rozwoju segmentu rynku paliwowego związanego z biopaliwami. Również aktualne trendy i kampanie społeczne wspierają wybór takich rozwiązań, co rodzi potrzebę na produkcję tego rodzaju towarów.

Dostępność badań i rzetelnych raportów

Czynnikiem wpływającym bardzo pozytywnie na rozwój rynku dystrybutorów paliw jest również szeroka dostępność ogromu badań rynku i szczegółowych raportów związanych z jego rozwojem. Dzięki temu również podejmowanie bardziej trafnych działań jest łatwiejsze. Ogólnie rzecz biorąc, rynek paliw dzielimy na segmenty według:

  • regionów świata,
  • dystrybutorów samoobsługowych i ogólnych,
  • rodzaju paliwa.

Prognozuje się ogromny rozwój rynku paliw na terenie Azji i Ameryki Południowej, co jest związane z upowszechnianiem się motoryzacji w tamtych regionach. Rozwój motoryzacji ciągnie za sobą zapotrzebowanie na rozwój rynku paliw, a rozwój rynku paliw na rozwój rynku związanego z ich dystrybucją.