Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

0

Do 2020 r. Polska ma do wykorzystania z unijnej polityki spójności 82,5 mld euro, na które niezbędne będzie pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa i samorządy ogromnych kwot na sfinansowanie wkładu własnego. Do tych celów idealnie nadaje się rynek kapitałowy – to jeden z wniosków z raportu „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Eksperci PwC szacują, że ponad 900 polskich dużych przedsiębiorstw ma potencjał wejścia na giełdę.

  • Ponad 900 dużych polskich przedsiębiorstw ma potencjał wejścia na giełdę.
  • 82,5 mld euro ma Polska do wykorzystania do 2020 r. z unijnej polityki spójności. Rynek kapitałowy może być odpowiednim narzędziem dla przedsiębiorstw i samorządów do sfinansowania koniecznego wkładu własnego.
  • 87% przedsiębiorstw finansujących się poprzez emisję akcji i debiut na giełdzie, miało skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży mniejsze niż 150 mln zł, a 56% mniejsze niż 15 mln zł. Z kolei na rynku Catalyst 66% emisji obligacji miało wartość mniejszą niż 30 mln zł. Potwierdza to, że rynek kapitałowy umożliwia finansowanie zarówno dużych, jak i małych przedsięwzięć.
  • 69 mld zł to poziom zadłużenia samorządów terytorialnych na koniec 2013 r. Zaledwie 4% miało formę obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst. Wraz z coraz większą świadomością możliwości oferowanych przez rynek kapitałowy, należy spodziewać się, że w nadchodzących latach udział ten istotnie wzrośnie, wzorem wielu innych krajów.
  • Spółki notowane na Głównym Rynku GPW zatrudniają 776 tys. osób, a wielkość ich łącznych przychodów to 536 mld zł.
  • Spółki giełdowe odpowiadają też za 23% łącznej wartości inwestycji zrealizowanych przez sektor przedsiębiorstw w skali kraju.
  • Przedsiębiorstwa obecne na rynku kapitałowego przyczyniają się do większej intensywności prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Średnio 4,7% wynosi relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB w pięciu województwach, w których udział przychodów spółek giełdowych w całkowitych przychodach wszystkich firm jest najwyższy. W kolejnych 5 województwach relacja ta wynosi już tylko 1,4%, w pozostałych – zaledwie 0,3%.
Czytaj również:  GPW promuje rozwój nowych rozwiązań technologicznych

W minionym dwudziestopięcioleciu już ponad tysiąc polskich przedsiębiorstw pozyskało finansowanie poprzez giełdę emitując akcje lub obligacje. W rezultacie, rynek kapitałowy jest dziś silnie obecny w  każdym regionie Polski. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że w obliczu nowych wyzwań, w  kolejnych latach jego rola w finansowaniu rozwoju naszej gospodarki powinna wzrosnąć jeszcze bardziej” – twierdzi Jacek Socha, wiceprezes i partner w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Sukces gospodarczy Polski nie byłby możliwy bez dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego. Dzięki temu warszawska giełda w ciągu blisko 25 lat stała się jedną z największych w naszej części Europy. Gama instrumentów oferowanych przez GPW daje duże możliwości pozyskania kapitału. Jeśli dodamy do tego doświadczenia i propozycje naszych Partnerów, to otrzymamy ofertę atrakcyjną dla różnej wielkości firm i samorządów. W ramach projektu „Kapitał dla rozwoju” chcemy dać im szansę zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje polski rynek kapitałowy” – mówi Paweł Tamborski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt „Kapitał dla rozwoju

Projekt „Kapitał dla rozwoju” organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi to cykl 16 spotkań regionalnych dotyczących finansowania rozwoju firm i samorządów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski, pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa i Pracodawców RP.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 oraz jak firmy i samorządy mogą zdobyć środki na rozwój poprzez rynek kapitałowy.

Raport PwC „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” został przygotowany na potrzeby projektu „Kapitał dla rozwoju”.

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z programami spotkań w poszczególnych miastach wojewódzkich są dostępne na stronie www.gpw.pl/kdr.