Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2016

0

Rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 9,48 mld zł w 2015 roku, co stanowiło wzrost o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z analizy PMR, zawartej w raporcie „Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

Prognozy dalszego rozwoju rynku są pozytywne i zostały skorelowane z prognozą kondycji całej gospodarki. Zgodnie z prognozami PMR, w tym roku i w następnych latach rynek zwiększy swoją dynamikę i aż do 2021 roku będzie rósł w średnim tempie 4,5-5%%. Na sytuację rynkową w Polsce będzie pozytywnie wpływać ożywienie gospodarcze i wzrost wydatków konsumenckich. W 2016 r., silnie rosnąca konsumpcja (według prognoz o 4% r/r) będzie efektem korzystnej sytuacji na rynku pracy (nadal spadające bezrobocie oraz oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu płac), rosnącej siły nabywczej ze względu na utrzymującą się deflację oraz znaczącego wzrostu transferów socjalnych zorientowanych bezpośrednio na gospodarstwa domowe (m.in. program Rodzina 500 plus).

Z roku na rok rośnie świadomość rodziców, którzy wybierają dla swoich dzieci produkty wysokiej jakości, a unikają produktów niesprawdzonych. Polscy rodzice nie oszczędzają – jednocześnie chcą kupować mądrze – na wydatkach związanych z dziećmi, częściej niż w innych segmentach wybierają produkty z wyższej półki cenowej (cieszących się uznaniem marek, posiadających odpowiednie atesty, będących pochodzenia ekologicznego, itp.). Należy podkreślić, że nadal wydają oni mniej na produkty dla dzieci w porównaniu do krajów rozwiniętych.

Coraz większego znaczenia nabiera handel internetowy, który obecnie notuje wzrosty na poziomie kilkunastu procent, stanowiąc najbardziej dynamicznie rozwijający się kanał dystrybucji produktów dla dzieci. Nasze prognozy pokazują, że sklepy internetowe utrzymają ten trend i stopniowo będą one zwiększały udział w rynku, pozytywnie wpływając na kondycję całej branży.

Z drugiej zaś strony rozwój rynku będzie hamowany niską liczbą urodzeń dzieci, których – według najnowszych prognoz GUS – będzie przybywać coraz mniej. Liczba ludności stopniowo obniża się, obserwuje się niską liczbę urodzeń i malejący współczynnik dzietności. W 2015 r. zarejestrowano 369 tys. urodzeń żywych – o ok. 5,9 tys. mniej niż rok wcześniej. I chociaż warto wspomnieć, że rok 2014 był to pierwszy od 2010 rok, w którym nastąpił wzrost liczby urodzeń, to wciąż zanotowano wówczas ubytek rzeczywisty. Rok 2015 był czwartym z kolei, w którym zanotowano ubytek rzeczywisty.rynek produktów dla dzieci 2012-2016

Czytaj również:  Podkarpacie przyciąga coraz więcej turystów. Dzięki intensywnej promocji szybko rośnie zwłaszcza liczba zagranicznych gości