Rząd: Deficyt w 2015 r. nie przekroczy 46,1 mld zł

Sejm RP

Rząd przyjął wstępne założenia budżetowe na 2015 r. Rząd zakłada wzrost rdr dochodów z podatków.

W 2015 r. dochody budżetu mają wynieść 297,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 343,3 mld zł, a deficyt nie może przekroczyć 46,1 mld zł, podała kancelaria rządu w komunikacie.

Dochody podatkowe wyniosą 269,8 mld zł, jest to o 4,6 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Na dochody budżetowe wpłyną czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Wskaźniki ekonomiczne, jakie wzięto pod uwagę to: realny wzrost PKB o 3,4 proc., inflacja – 1,2 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego o 4,2 proc.

– Na część dochodową budżetu wpłyną zmiany podatkowe oraz zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych. Chodzi o zapowiadane przez premiera zwiększenie o 20 proc. ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz skorzystanie z pełnej kwoty ulgi przez osoby, które dotychczas, z powodu zbyt małego podatku, nie mogły w pełni jej wykorzystać – poinformowała KPRM.