SimFabric notuje 920% wzrost zysków r/r

Julia Natalia Leszczynska_SIMFABRIC
Julia Natalia Leszczyńska, prezes zarządu SimFabric S.A.

Raport za trzeci kwartał 2020 roku pokazuje kolejne dynamiczne wzrosty zysków i przychodów spółki SimFabric S.A. – notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo. Zgodnie z dokumentem, skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży produktów w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wyniosły 5,92 mln złotych i  przekroczyły ponad dwukrotnie łączne przychody za cały rok 2019. Przychody netto ze sprzedaży w okresie od stycznia do września 2020 roku były wyższe o 137,8 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W omawianym kwartale spółka wypracowała ponad 1,6 mln zł przychodów. Zysk netto wzrósł 9,2 krotnie i wyniósł 666 tys. zł.  W przedostatnim kwartale roku spółka wzmocniła strategię rozwoju o dwa filary: produkcję gier mobilnych na urządzenia z systemami Android i iOS, realizowaną przez spółkę zależną MobileFabric S.A. oraz produkcję gier na gogle wirtualnej rzeczywistości, realizowaną przez spółkę zależną VRFabric S.A.

Z przyjemnością i dumą przekazaliśmy dziś naszym inwestorom raport, prezentujący podjęte przez SimFabric S.A. działania w trzecim kwartale bieżącego roku. Był to pierwszy pełny kwartał po udanym debiucie na giełdzie NewConnect i możemy powiedzieć, że był on wyjątkowy w historii SimFabric S.A., a także bardzo udany dla całej grupy kapitałowej SimFabric, w skład której wchodzą już 3 spółki zależne: Blind Warrior Sp. z o.o., MobileFabric S.A. oraz VRFabric S.A. – informuje Julia Leszczyńska, Prezes Zarządu SimFabric S.A. Dalej wyjaśnia: W trzecim kwartale kontynuowaliśmy realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju, opartej na trzech filarach: produkcji gier własnych, portowaniu i wydawaniu gier studiów zewnętrznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Dodatkowo wzmocniliśmy ją o dwa kolejne obszary działalności: produkcję gier mobilnych i na gogle wirtualnej rzeczywistości, którymi zajmują się nowe spółki zależne, kolejno: MobileFabric S.A. i VRFabric S.A.

Spółka w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 5,92 mln zł, co stanowi przeszło dwukrotnie większe przychody niż za cały rok 2019. Spółka w trzecim kwartale osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 1,6 mln zł, a więc 137,8 % więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Zysk netto wyniósł 666 tys. zł, co wobec 72,3 tys. zł oznacza 9,2-krotny wzrost. W ujęciu narastającym przychody netto po 9 miesiącach 2020 roku wyniosły 4,8 mln zł i były ponad 3,5-krotnie wyższe niż rok wcześniej. Zysk wzrósł niemal 6-krotnie, ze 165,4 tys. zł na 982,6 tys. zł. W ujęciu jednostkowym przychody spółki w trzecim kwartale były 138,71 % wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie roku 2019. Natomiast zysk był ponad 6 razy większy i wyniósł 681,9 tys. zł. Narastająco, czyli od początku 2020 r., spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży równe 4,8 mln zł, co wobec 1,3 mln zł z 2019 roku świadczy o ponad 3,5-krotnym wzroście r/r. Zysk netto spółki po dziewięciu miesiącach 2020 r. wniósł 1 mln zł tj. 6 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Julia Leszczyńska, komentuje: Do tak dobrych wyników przyczyniła się zarówno wzmożona działalność związana z usługami badawczo-rozwojowymi, jak i portowanie i wydawanie gier na konsole, w tym dwa tytułu wydane w wersji pudełkowej na konsolę Nintendo Switch oraz produkcja gier własnych w oparciu o znaczącą umowę z globalnym wydawcą. Z raportu dowiadujemy się też, że na koniec III kwartału spółce udało się wypracować ponad 3,5 mln wolnych środków pieniężnych, dzięki którym może planować kolejne inwestycje. SimFabric planuje aktywne działania w obszarze produkcji gier własnych w oparciu o pozyskiwanie umów z globalnymi wydawcami. Posunięcie to pozwoli spółce na obniżenie ryzyka inwestycyjnego, a także pozyskanie dodatkowych środków na rozwój gier spod szyldu SimFabric S.A., produkowanych na wiele platform równocześnie, w tym na platformy najnowszej generacji.

Julia Leszczyńska zdradza więcej szczegółów dotyczących projektowanych działań spółki: Stale staramy się rozszerzać portfolio oferowanych przez nas produktów, dlatego też zdecydowaliśmy o rozpoczęciu produkcji dwóch kolejnych gier. Młodszych fanów symulatorów zabierzemy w baśniowy świat za sprawą gry Garden of Magic Mushroom. Będzie to także idealna produkcja dla nieco starszych graczy, którzy choć na chwilę chcą wrócić do czasów takich klasyków jak Super Mario 3D World czy Minecraft. Dla miłośników gier przygodowych, w klimacie Indiana Jones czy Tomb Raider szykujemy grę The Artifact Hunter, której akcja toczyć się będzie na początku XX wieku.

Oprócz rozbudowywania oferty gier strategia rozwoju SimFabric S.A. przewiduje też zróżnicowanie platform, na których produkcje spod szyldu spółki będą dostępne. Dlatego do grona spółek zależnych dołączyła spółka VRFabric S.A., której zadaniem będzie produkcja gier na urządzenia wirtualnej rzeczywistości. Pierwszym tytułem, jaki stworzy i wyda będzie popularny i znany z komputerów stacjonarnych symulator Train Mechanic Simulator. Kolejne to już tytuły znane z portfolio SimFabric S.A., czyli symulatory Moon Village VR, Flipper Mechanic Simulator VR, Mushrooms: Forest Walker VR oraz horror psychologiczny Cthulhu: Books of Ancients VR.

Wśród planów spółki, przedstawionych w raporcie, znajduje się też ekspansja na rynki zagraniczne. Spółka otrzymała od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu grant na działania eksportowe zwrócone w kierunku największego i najszybciej rozwijającego się rynku sprzedaży gier komputerowych – Chin.  Cała kwota grantu zostanie przeznaczona na uruchomienie współpracy z czołowym światowym koncernem wydawniczym – Tencent.