Solidny wzrost gospodarczy – wpływ na kurs złotego i obligacje skarbowe

0

Początek tygodnia przyniósł lekki ruch w górę krzywych SPW. W kolejnych dniach można oczekiwać kontynuacji tego ruchu. Złoty pozostaje pod wpływem czynników globalnych. Dzisiaj w centrum uwagi konferencja organizowana przez EBC z udziałem prezesów największych banków centralnych.

Rynek stopy procentowej

Na krajowym rynku stopy procentowej początek tygodnia przyniósł lekki ruch w górę krzywych dochodowości zarówno dla obligacji skarbowych jak i instrumentów pochodnych. Było to ciekawe, bo przynajmniej na początku poniedziałkowej sesji na świecie raczej kupowano obligacje. Biorąc pod uwagę czynniki, jakie wpływały na krajowy rynek spodziewać się można kontynuacji wzrostu rentowności większości instrumentów, szczególnie na krótkim końcu krzywej dochodowości (np. w przypadku 2-letnich obligacji do końca tego roku możliwy jest wzrost rentowności o nawet 25 pb. w relacji do bieżących poziomów).

W kraju najciekawsza była informacja o oczekiwaniach Ministerstwa Finansów dotyczących podaży papierów skarbowych w najbliższych kwartałach. Jak powiedział PAP wiceminister finansów Piotr Nowak ostateczny poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2018 r. może wzrosnąć do ok. 15-20% z obecnych 13,5%. To oznacza jeszcze emisje na poziomie 3-12 mld PLN. Co ważne, w tym kontekście warto zwrócić uwagę, że MF wykonało tegoroczne potrzeby pożyczkowe w 91%, a to z kolei oznacza, że w IV kw. 2017 r. Ministerstwo Finansów musiałoby dodatkowo uplasować papiery rzędu 13 mld PLN. Zakładając zapowiedziany brak emisji na rynkach zagranicznych, prawdopodobne jeszcze lepsze wykonanie budżetu od nowego planu i pozyskanie finansowania w wysokości 1 mld EUR od instytucji finansowych otrzymujemy łącznie nowe emisje do końca grudnia 2017 na kwotę 8-17 mld PLN. Odnosząc to do kalendarza przetargów, dawałoby to podaż na najbliższej regularnej aukcji (23 XI) w maksymalnej wysokości 8 mld PLN, a także emisję na aukcji zamiany w grudniu na kwotę 4-9 mld PLN. Według zapowiedzi, podaż w I półroczu 2018 r. może być nieznacznie wyższa niż w I półroczu 2017 r., kiedy to wyniosła blisko 68 mld PLN (w I kw. 40 mld PLN i w II kw. 28 mld PLN).Duże plany emisyjne będą ciążyć rynkowi długu, w średnim terminie powodując rozszerzenie się ASW i wspierając wzrost rentowności obligacji.

Czytaj również:  Kurs dolara, euro, funta - komentarz poranny Konrada Białasa 24.09.2018