Spółka Enefit Green 3,5 razy zwiększyła wolumen wytwarzanej energii elektrycznej w I półroczu br.

wiatrak

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia, zajmująca się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, wytworzyła 626 GWh energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 r. To o 449 GWh więcej niż rok wcześniej, co stanowi trzyipółkrotny wzrost. Taka ilość wystarczyłaby na zasilenie przez cały rok blisko 210 tys. gospodarstw domowych o statystycznym zużyciu energii.

Wykładniczy wzrost wytwarzania energii przez Enefit Green był możliwy m.in. dzięki przejęciu farm wiatrowych Nelja Energia w maju 2018 r. Aavo Kärmas, prezes zarządu Enefit Green, oświadczył, że do osiągnięcia tak wysokiego wolumenu produkcji w I półroczu 2019 r. przyczyniły się doskonałe warunki wiatrowe na początku roku oraz niezawodność jednostek wytwórczych.

– Rok 2019 zaczął się rekordowo silnymi i stałymi wiatrami, które ogromnie przyczyniły się do produkcji Enefit Green w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Ponadto wszystkie zbudowane przez nas w ubiegłym roku elektrownie słoneczne działają z bardzo wysoką sprawnością. Na przykład instalacja energii odnawialnej na wyspie Ruhnu [Estonia] osiągnęła pożądaną wydajność jeszcze przed nadejściem lata i 50% energii elektrycznej na wyspie pochodzi ze źródeł odnawialnych – stwierdził prezes Kärmas.

Wzrost wytwarzania energii odnawialnej przez Enefit Green pozwoli zrealizować cel, jaki przyjęła Eesti Energia, deklarując wytwarzanie 45% elektryczności ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 2023 r. Przyczyni się do tego także ostatnia inwestycja Spółki w zakup 20 farm fotowoltaicznych w Polsce, o łącznej mocy 19,15 MW. Enefit Green rozważa także budowę nowej farmy wiatrowej w pobliżu miasteczka Risti w zachodniej części Estonii.

Enefit Green jest spółką zależną Eesti Energia. Działa w obszarze energetyki odnawialnej wytwarzając energię elektryczną z wiatru, wody i energii słonecznej. Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej stosuje także biomasę oraz zmieszane odpady komunalne. Dzięki przyjętej strategii inwestycyjnej spółka Enefit Green posiada najbardziej zróżnicowany portfel wytwórczy wśród wszystkich producentów energii ze źródeł odnawialnych prowadzących działalność w krajach bałtyckich.