Styczeń sprzyja specjalistom

0

W styczniu na portalu Pracuj.pl opublikowano 34 796 ofert pracy. Oznacza to 36% wzrost liczby ogłoszeń, w porównaniu z grudniem 2014 r. Najwięcej ofert pracy  adresowano do specjalistów handlu i sprzedaży, obsługi klienta, finansistów oraz ekspertów IT.

Ponad jedna trzecia wszystkich opublikowanych w styczniu ogłoszeń skierowana była do handlowców i sprzedawców – 13 861 ofert. Kolejną grupą poszukiwanych pracowników byli specjaliści do spraw obsługi klienta; im dedykowano 6 363 oferty pracy. Na trzecim miejscu uplasowali się finansiści, którzy mogli wybierać spośród 5 366 ogłoszeń, a tuż za podium znaleźli się specjaliści IT, którym dedykowano 5 269 ofert pracy.

Profesjonaliści poszukiwani

Największe zapotrzebowanie pojawiło się w obszarze usług profesjonalnych. Przede wszystkim, szukano ekspertów specjalizujących się w finansach, bankowości i ubezpieczeniach. Na tych specjalistów zapotrzebowanie było największe, zarówno wśród handlowców i sprzedawców, jak i pracowników obsługi klienta.

Dodatkowo o specjalistów handlu i sprzedaży upomniały się sieci handlowe, a także firmy związane z inżynierią, techniką i produkcją oraz farmacją i medycyną. Poszukiwano handlowców i sprzedawców z umiejętnościami związanymi z takimi segmentami, jak artykuły spożywcze, alkoholowe i tytoniowe. Wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na obsługę klienta w dziedzinie motoryzacja/transport. Tutaj zmiana sięga 20% na plus, w porównaniu rok do roku.

Popyt na sprzedawców usług profesjonalnych, odpowiadających za sprzedaż np. produktów bankowych, medycznych rośnie ze względu na rozwój sektora usługowego i coraz większy stopień specjalizacji i złożoności poszczególnych biznesów. Bankowość kontynuuje cały czas rozpoczętą drogę wychodzenia z oddziałów do klienta, co z kolei przekłada się na większą liczbę ofert dla pracowników zajmujących się obsługą klienta. Rośnie świadomość rynkowa, że obsługa klienta może być motorem wzrostu spółki, stąd coraz większe inwestycje firm w tym obszarze wyjaśnia Sebastian Popiel, członek zarządu firmy doradztwa personalnego People.

Specjaliści finansowi w cenie

Nowy rok sprzyja myśleniu o finansach, zarówno w aspekcie budżetów domowych, jak i firmowych, co znalazło odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na specjalistów z obszaru finansowego. Największe potrzeby zgłosiły działy księgowości, ogłoszenia dla ekspertów tej specjalizacji stanowiły niemal 40% wszystkich ofert z tego obszaru, dając jednocześnie wzrost rok do roku wynoszący 11%. Ponadto, poszukiwano głównie specjalistów od bankowości detalicznej, analiz ekonomicznych (wzrost o 16% rok do roku), audytu/podatków (wzrost o 12% rok do roku) oraz kontrolingu. Odnotowano również duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów do spraw ryzyka (13% wzrost rok do roku).

Czytaj również:  Usługi opieki domowej – przyszłość starzejącego się społeczeństwa?

– Specjaliści z sektora finansowego to grupa pracowników mocniej poszukiwana wraz
z poprawą wskaźników makroekonomicznych. Wraz ze stopniowym przeobrażaniem się Polski w gospodarkę rozwiniętą oraz coraz większymi środkami lokowanymi na giełdzie jest przestrzeń dla rozwoju bankowości inwestycyjnej, gdzie rok do roku odnotowano 40-proc. wzrost zapotrzebowania na specjalistów –
zauważa Sebastian Popiel, członek zarządu firmy doradztwa personalnego People.

IT, jak zawsze, w czołówce

 Specjaliści IT, to jedna z tych grup zawodowych, która o pracę martwić się, raczej, nie musi. W styczniu 2015 r. połowa ofert pracy dla tych specjalistów skierowana była do programistów.

– Rynek pracy dla specjalistów IT jest wciąż nienasycony i, tak naprawdę, eksperci są pożądani we wszystkich obszarach sektora informatycznego. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań opartych na nowych technologiach, tym bardziej, że poszerzyły się one o pełne energii i świeżych pomysłów startup-y. Dlatego ponad połowa ofert jest dedykowana programistom. Współcześnie ważną rolę odgrywa także bezpieczeństwo w sieci i analiza danych, więc specjaliści z tych dziedzin są również na liście poszukiwanych pracowników komentuje Rafał Dąbkowski, Bussiness Unit Director w Connectis.

Oprócz programistów poszukiwano także administratorów systemów, specjalistów wsparcia technicznego i helpdesku oraz testowania. Bardzo dynamicznie wzrosło także zapotrzebowanie na informatyków od analizy biznesowej (32% w stosunku do stycznia ubiegłego roku) oraz architektury (wzrost na poziomie 38%).

Gdzie najłatwiej o pracę dla specjalistów?

 Tradycyjnie już, największym rynkiem pracy pozostaje województwo mazowieckie. W każdej z omawianych specjalizacji najwięcej ofert pracy pochodziło właśnie z tego obszaru. Jednak i tutaj można dostrzec pewne prawidłowości.

W przypadku specjalistów handlu i sprzedaży – 17% wszystkich ofert pracy pochodziło z województwa mazowieckiego, po 9% z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, a po 8% z małopolskiego i dolnośląskiego. Eksperci do spraw obsługi klienta najłatwiej znaleźliby pracę w województwie mazowieckim (19% ofert), małopolskim – 10% ofert oraz dolnośląskim i wielkopolskim – 9% ofert.

 Jednak, już w przypadku finansistów i ekspertów IT, ponad jedna czwarta wszystkich ogłoszeń pochodziła z województwa mazowieckiego, odpowiednio 27% i 33%. Finansiści poszukiwani byli także w województwie małopolskim 15% oraz dolnośląskim i wielkopolskim – po 9% ogłoszeń. Na ekspertów IT, obok województwa mazowieckiego, było duże zapotrzebowanie w województwie dolnośląskim 13% oraz małopolskim 12%.

Źródło danych: portal Pracuj.pl, porównanie ofert pracy styczeń 2015 roku vs styczeń 2014 roku