Świetlana przyszłość sektora energetycznego

0

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło szybką transformację wielu dziedzin życia, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze technologii cyfrowej. Branża energetyczna również podlega fundamentalnym zmianom, powodując zjawisko „rewolucyjnej konwergencji”. Nowe, zmieniające się środowisko działania, wymaga od nas właściwego przygotowania do przyszłych zmian. Jeśli tego nie zrobimy, konsekwencje mogą okazać się dramatyczne. Dlatego przed energetyką stoją zupełnie nowe zadania, które zmienią ten rynek na zawsze – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska
Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska

Rozejrzyjmy się – smartfony, media społecznościowe ukierunkowane na potrzeby klientów, inteligentne procesy produkcyjne, komunikacja niemal wszystkich urządzeń oraz autonomiczne samochody – cyfrowa rewolucja objęła już każdy sektor gospodarki. Tak dzieje się również w energetyce, gdzie innowacje techniczne powodują zjawisko „rewolucyjnej konwergencji” rozwiązań, w której następuje decentralizacja infrastruktury, a konsumenci angażują się w podstawowe procesy. Doprowadza to do efektu, w którym odbiorcy stosują nowy model zużycia energii – na żądanie i dopasowany do potrzeb.

Do zjawisk, o których mówimy, dołączyć należy zwiększający się globalny popyt na energię elektryczną – wzrośnie on do roku 2040 o 30%. Jednocześnie niemal 2 miliardy ludzi nadal nie mają stałego dostępu do sieci energetycznej. Nadeszła pora na rozwiązanie tych problemów, poprzez wprowadzenie mechanizmów równoważenia popytu, a zarazem zwiększenia dostępności energii na całym świecie. Kluczowym elementem tego podejścia muszą być czyste źródła energii. Sądzimy, że uda się osiągnąć ten cel dzięki technologiom „grid edge”, czyli systemom i urządzeniom działającym w środowisku konsumenta.

Co należy zrobić

Innowacje otwierają przed nami nowe możliwości. Obecnie trwa czwarta rewolucja przemysłowa, a według opinii Światowego Forum Ekonomicznego polega ona na „rewolucji cyfrowej i obejmuje różnorodne technologie, których zastosowanie prowadzi do bezprecedensowej zmiany paradygmatów w sferze makro- i mikroekonomicznej, w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz w życiu codziennym”. Z transformacją systemu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, wiąże się ogromna szansa dla całej branży, klientów i lokalnych społeczności.

Czytaj również:  Słabnie koniunktura na europejskich rynkach nieruchomości. Wyjątkiem jest Polska

Można wskazać trzy trendy, które w istotny sposób zmieniają funkcjonowanie sektora energetycznego:

  • Szybki rozwój technologii zasilania elektrycznego w pewnych obszarach zastosowań, np. w przypadku systemów ogrzewania i pojazdów mechanicznych
  • Przejście z modelu działania z centralną elektrownią na model zdecentralizowany — energia elektryczna może być generowana, magazynowana i przesyłana do odbiorców zlokalizowanych bliżej jej źródła, dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, energii wiatru i innych źródeł odnawialnych oraz technologii magazynowania energii
  • Inteligentne urządzenia pomiarowe i cyfrowa infrastruktura sieciowa, pozwalają odbiorcom i dostawcom energii „zobaczyć” informacje na temat miejsca, czasu i sposobu jej odbioru; umożliwia to skuteczniejszą kontrolę tego procesu, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie zużyciem i kosztami