Tauron Ciepło może kupić EC Będzin

0

Spółka Tauron Ciepło ma prawo pierwokupu Elektrociepłowni Będzin.

Spółka Elektrociepłownia Będzin przystąpiła do umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech, spółką Energoutech 2 oraz Tauron Ciepło. Umowa przyznaje spółce Tauron Ciepło prawo pierwokupu przedsiębiorstwa energetycznego bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC Będzin w chwili zawarcia umowy.

Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy.

Czytaj również:  TAURON zbuduje szerokopasmową sieć dostępu do internetu