Trwa dobra passa private equity, w Europie niepokoi geopolityka

warszawa ey deloitte

87% dyrektorów finansowych funduszy private equity spodziewa się umiarkowanego lub przyspieszonego tempa wzrostu wartości aktywów. To pozwala 78% z nich utrzymać marże – wynika z badania EY 2023 Global Private Equity Survey. Obecnie w Polsce fundusze private equity są nastawione na zakupy, w tym część z nich wsparta przez świeżo pozyskane środki do nowych funduszy. Trwa wyczekiwanie na odbicie na rynku M&A na przełomie 2023/2024 roku.

Fundusze private equity rosną w przyspieszonym tempie w ciągu ostatnich 10 lat, czyli przez cały okres w jakim realizujemy badanie EY 2023 Global Private Equity Survey. Wartość aktywów pod ich zarządzaniem wzrosła z 2 bln USD w 2013 r. do 4,4 bln USD w 2022 r. 44% respondentów badania, wśród których są CFO, COO i dyrektorzy finansowi, spodziewa się dalszego przyspieszonego tempa wzrostu a dalsze 43% – umiarkowanego tempa wzrostu wartości aktywów, wynika z badania zatytułowanego Jaka jest najlepsza ścieżka rozwoju dla CFO gdy branża private equity dojrzewa i wchodzi w nowy etap?

W efekcie większość sondowanych funduszy PE jest w stanie utrzymać marże, choć 22% respondentów twierdzi, że doświadczyło erozji marży w ostatnich latach i problem ten może przybrać na sile w czasach zwiększonej niepewności na rynku.

dobra passa private equity

dobra passa private equity

– Większość zarządzający funduszami private equity patrzy z optymizmem w przyszłość. Najlepszym dowodem na to, że mają rację, jest sytuacja wśród funduszy private equity obecnych na rodzimym rynku, z których kilka pozyskało środki do nowych funduszy w 2022 r. Szukają one teraz okazji do kupna aktywów na rynku, na którym piętno odcisnęło spowolnienie gospodarcze, a w ślad za nim zwiększyła się możliwość inwestycji w atrakcyjnych cenach – mówi Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający w Dziale Strategia i Transakcje EY, Lider Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

PE na zakupach

Rynek fuzji i przejęć w Polsce w ubiegłym roku miał wartość 19,6 mld EUR w porównaniu do 16,1 mld EUR w 2021 r., wynika z danych Mergermarket przygotowanych dla EY. Jednak jest to w dużej mierze efekt kilku jednorazowych megatransakcji, sfinalizowanych w ub. roku. Ilość transakcji wzrosła do 372 z 254 w 2021 r., co jest dużym osiągnięciem w obliczu spowolnienia gospodarczego i zwiększonej niepewności na rynku.

– Spodziewam się ożywienia w transakcjach, szczególnie wśród private equity, na przełomie 2023 i 2024 roku. Obecny okres „wyczekiwania” nie może trwać zbyt długo, większość funduszy ma zamknięty okres inwestowania i niezaangażowanie kapitału w początkach życia funduszy znacząco obniża jego zwrot – mówi Bartłomiej Smolarek, Partner EY Polska, Lider obszaru Private Equity.

Dane Mergermarket potwierdzają ten trend – PE dokonały 13 transakcji kupna w 2022 r., przy 9 transakcjach wyjścia.

– Obecnie obserwujemy mniej dużych transakcji aukcyjnych, ponieważ najwięksi światowi gracze PE, do których przede wszystkim mogłyby być kierowane, są nieco mniej aktywni inwestycyjnie w naszym regionie ze względu na podwyższoną niepewność, głównie związaną z sytuacją geopolityczną. Z drugiej strony odnotowujemy zwiększoną ilość transakcji o średniej i małej skali często dokonywanych na warunkach wyłączności pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zwiększoną aktywność inwestorów branżowych, dla których to dobry moment na rozważanie rozwoju strategicznego poprzez akwizycję, biorąc pod uwagę mniejszą konkurencję w procesach transakcyjnych i w efekcie większą możliwość negocjacji ceny. Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się perspektywiczne branże takie jak technologie, energetyka odnawialna, nisko energochłonna produkcja i obszar szeroko pojętych usług medycznych – dodaje Mateusz Zamiara, Partner EY Polska w dziale Strategia i Transakcje.

W EMEIA górują obawy o geopolitykę

Branża private equity, podobnie jak wszystkie inne gałęzie gospodarki, wkracza w epokę rosnącej niepewności, która może być równie znacząca, co kryzys finansowy z lat 2008/2009. Kluczowym obszarem niepewności dla respondentów w obszarze EMEIA są obawy związane z sytuacją geopolityczną, gdzie 45% CFO wymieniło je jako największą bolączkę branży, w porównaniu do zaledwie 11% w firmach z siedzibą w jednej z Ameryk. Drugą największą bolączką w regionie obejmującym Europę są obawy związane z globalną recesją z 36% wskazań. Ponad połowa firm (51%) z siedzibą w Ameryce Północnej lub Południowej zgłosiła obawy związane z globalną recesją, a 49% obawiało się także o ograniczenie wolumenu transakcji, jeśli globalna recesja osłabi wzrost. Jedna trzecia firm azjatyckich wymieniła globalną recesję jako największe zagrożenie dla branży.obawy

– Geopolityka pozostaje jednym z kluczowych wyzwań dla funduszy private equity. Wojna w Ukrainie może spowolnić aktywność transakcyjną funduszy w naszym regionie, na poziomie nowych akwizycji i dezinwestycji. Zwiększona niepewność z związana z sytuacją geopolityczną na świecie utrudnia weryfikację wycen i zwiększa rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami stron transakcji – mówi Paweł Bukowiński.

ESG na czele priorytetów

Warto zwrócić też uwagę na wysoką pozycję, jaką w zestawieniu zajmuje ochrona środowiska, sprawy socjalne i ład korporacyjny (ESG). Kiedy 10 lat temu po raz pierwszy przeprowadzaliśmy nasze badanie, o ESG nie mówiło się prawie wcale. Dziś jednak jest na czele listy priorytetów, szczególnie wśród dużych podmiotów. Fundusze coraz bardziej zdecydowanie stawiają na ESG ze względu na presję ze strony inwestorów zainteresowanych akwizycją spółek portfelowych funduszy.

obawy 2

Metodologia badania
Ośrodek Greenwich Associates przeprowadził na zlecenie EY 112 wywiadów telefonicznych i internetowych z CFO, COO i szefami finansów funduszy private equity i venture capital na całym świecie w okresie od maja do października 2022 r. Wyniki ankiety przedstawiają punkt widzenia respondentów ze 112 firm private equity o różnej wielkości i złożoności, prowadzących działalność na całym świecie.

Profil respondenta

Jaka jest wartość aktywów, którymi zarządza Twoja firma?Profil respondenta