Vercom z sukcesem debiutuje na GPW

GPW

Akcje Vercom zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. W kwietniu Spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o łącznej wartości 225 mln zł. Kurs akcji na debiucie wyniósł 53,99 zł, co oznacza wzrost o blisko 20 proc. względem ceny z Oferty.

Jesteśmy zadowoleni z udanego debiutu i pierwszych notowań naszych akcji. Dla nas jest to przełomowy moment i kolejny etap rozwoju Vercom. Dzięki środkom pozyskanym z IPO będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rosnąć i zyskać miano lidera rozwiązań CPaaS w regionie CEE. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaufanie, wierzymy, że wspólnie będziemy budować dalszą wartość Vercom. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Wartość całej Oferty Vercom wyniosła 225 mln zł, a Spółka pozyskała kwotę 180 mln zł, którą przeznaczy w całości na akwizycje. Celem są jednokanałowe podmioty z regionu CEE, wyróżniające się znaczną bazą klientów i umiędzynarodowieniem. W transzy detalicznej inwestorzy złożyli łącznie około 5,9 tys. zapisów na 7,9 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła około 92,4 proc.

Od dzisiaj jesteśmy pierwszą spółką działającą w modelu CPaaS, która notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla nas jest to szczególny moment i zarazem zobowiązanie wobec nowych akcjonariuszy. Oczywiście nie chcemy ich zawieść, dlatego będziemy kontynuować nasze starania budowy lidera na rynku CPaaS w regionie CEE. Środki pozyskane z Oferty z pewnością ułatwią i przyśpieszą nam ten proces. – dodaje Tomasz Pakulski, członek zarządu Vercom.

W Ofercie Vercom Pekao Investment Banking S.A. pełnił rolę Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, mBank pełnił rolę Współkoordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu, Kancelaria GESSEL pełniła rolę doradcy prawnego, KPMG było audytorem Spółki, a InnerValue odpowiadało za komunikację Oferty.