VRG S.A. opublikowała strategię rozwoju na lata 2023 – 2025

vistula kruk

Realizacja strategii ma pozwolić spółce zbliżyć się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnąć ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto na poziomie między 56 a 57 proc. Planowane średnioroczne inwestycje w rozwój wyniosą ok 43 mln zł. Jednocześnie VRG będzie kontynuowała politykę, zakładającą coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. 

Sprzedaż marek należących do VRG ma rosnąć w tempie dwucyfrowym w każdym roku realizacji strategii, m.in. dzięki poszerzeniu grupy docelowej klientów o młodszych konsumentów, jak i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. Silna koncentracja na rentowności ma doprowadzić do poprawy marży brutto m.in. dzięki optymalizacji polityki cenowej i promocyjnej, zmianom w kolekcjach i konsolidacji źródeł dostaw. Zarząd zakłada, że wzrost kosztów SG&A/m kw. będzie wolniejszy od wzrostu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży, co powinno przełożyć się na minimum 12 proc. marżę operacyjną w 2025 roku.

– Stawiamy na rentowny, organiczny wzrost biznesu. Będziemy budować na naszym doświadczeniu i wysokiej rozpoznawalności marek w Polsce, z czasem, ostrożnie otwierając się na inne rynki w regionie, korzystając z możliwości jakie daje e-commerce. W 2025 roku VRG będzie omnichannelową grupą z silną obecnością w off-line oraz online, właścicielem nowoczesnych marek, odpowiadających potrzebom kolejnych pokoleń konsumentów, spółką cieszącą się stabilną, bezpieczną sytuacją finansową – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu Grupy VRG. – Naszym celem jest sfinansowanie rozwoju środkami generowanymi przez Grupę oraz kontynuacja uchwalonej w 2022 roku polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

W segmencie odzieżowym, do VRG należą jedne z najbardziej rozpoznawalnych na krajowym rynku marek: Vistula, BYTOM, Wólczanka i Deni Cler.

Marki Vistula i Wólczanka mają w najbliższych 2 latach znacznie odmłodzić swoją bazę konsumentów (25+) i silniej otworzyć się na kobiety. W 2025 kolekcja damska ma w Vistuli osiągnąć minimum 15 proc. udziału w ofercie (w porównaniu z 2 proc. w 2022), w Wólczance ok. 50 proc. (w porównaniu z 30 proc. w br.). BYTOM będzie rozwijać się w kierunku slow fashion, utrzymując silny nacisk na nowoczesną męską kolekcję formalną. Wszystkie trzy marki będą działać w segmencie „accesible premium”, podczas gdy Deni Cler ma rozwijać ofertę premium.

Należący do VRG wicelider rynku jubilerskiego, W.KRUK, ma w perspektywie 2025 roku być marką pierwszego wyboru dla klientów w obszarze zegarków i biżuterii luksusowej. Postawi na jednoczesny rozwój oferty biżuterii luksusowej (własnej oraz marek obcych) i zegarków, jak i poszerzanie oferty dla młodszych klientów. Sieć W.KRUK ma liczyć 180 salonów, otwieranych m.in. w średnich miastach. Pozycję W.KRUK na rynku ma też wspierać silniejsza sprzedaż w kanale online.

Ważnym filarem strategii Grupy jest dalszy rozwój w modelu omnichannel. Na koniec 2025 roku VRG planuje operować w sieci stacjonarnej o łącznej powierzchni ok. 62,7 tys. m2, w ramach zmodernizowanych konceptów dla wszystkich marek. Sprzedaż poprzez 6 e-sklepów oraz zwiększenie skali obecności w marketplace powinny przyczynić się do minimum 14 proc. udziału online w przychodach Grupy w 2025.

– Omnichannel to przyszłość handlu detalicznego, dlatego celem Grupy jest optymalizacja tego obszaru. Zamierzamy skrócić ścieżkę zakupu i zapewnić klientom integralność kanałów sprzedaży online i offline. W celu wsparcia dla modelu omnichannel, będziemy realizować rozwój aplikacji sprzedażowych dla wszystkich marek Grupy mówi Janusz Płocica, prezes zarządu Grupy VRG. – Najbliższe lata będą dla nas również początkiem drogi w budowaniu wizerunku marek Grupy na rynku międzynarodowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Będziemy podejmować te działania w oparciu o nasze doświadczenia w rozwoju Spółki na rynku polskim oraz z uwzględnieniem strony kosztowej. Rozwój poza granicami kraju może być źródłem materialnych wzrostów dopiero w dłuższej perspektywie, po 2026 roku – dodaje Prezes VRG.

Strategia zakłada też szeroki wachlarz działań na rzecz środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. Grupa będzie kontynuować aktywności zmierzające do zmniejszenia jej wpływu na środowisko.