W 2017 roku w trosce o zdrowie konsumentów zmodyfikowano skład ponad 33,5 tys. produktów spożywczych

Magdalena Jończak, Dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte
Magdalena Jończak, Dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte

Od 1980 roku liczba osób zmagających się z otyłością podwoiła się, a jednocześnie wciąż dwa miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Kwestia zdrowia, którego niezbędnym elementem jest odpowiednie odżywianie, staje się coraz ważniejsza dla producentów żywności i sieci handlowych. Najwięksi na świecie producenci i sieci handlowe skupione są w The Consumer Goods Forum, organizacji promującej działania prozdrowotne. Jak wynika z najnowszej edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”, przygotowanego przez tę organizację przy współpracy z firmą doradczą Deloitte, w ubiegłym roku na świecie zmieniono skład 33,7 tys. produktów, tak aby miały bardziej pozytywny wpływ na zdrowie klientów.

Liczba organizacji zrzeszonych w The Consumer Goods Forum wynosi obecnie 83, z czego 15 wstąpiło do niej w ostatnim roku. Ich łączne przychody wynoszą 3,1 biliona dolarów, a liczba pracowników 6,8 mln osób. Wśród organizacji, które są członkami Forum znajdują się, m.in.: Carrefour, Coca-Cola, Danone, Ferrero, Heineken, Henkel, Jeronimo Martins, Johnson-Johnson, L’Oreal, Nestle, P&G, PepsiCo, Unilever, Tesco czy Walmart.

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów

– Prawie połowa firm, które należą do The Consumer Goods Forum to producenci żywności i napojów. Z kolei sieci handlowe stanowią 39 proc. członków tej inicjatywy. Z roku na rok zwiększa się grono firm, które rozumieją, że zdrowie i dobre samopoczucie ich klientów to jeden z czynników, który będzie decydował o przewadze konkurencyjnej – mówi Magdalena Jończak, Lider Zespołu ds. Sektora Dóbr Konsumenckich, Partner w Dziale Konsultingu Deloitte. Jest to tym ważniejsze, że świadomość konsumentów rośnie. Wśród nich z jednej strony mamy coraz większą grupę starszych osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, z drugiej strony dominujący głos na rynku zaczyna należeć do milenialsów, których wymagania wobec sprzedawców i producentów są znacznie większe niż wcześniejszych pokoleń – dodaje.

Społeczna odpowiedzialność

Działalność The Consumer Goods Forum ma duży oddźwięk społeczny. Aż 58 proc. firm członkowskich bierze udział w akcjach, które mają na celu zwalczanie głodu. W ciągu ostatniego roku przekazały one potrzebującym 77 ton żywności i 180 mln posiłków.

Z danych wynika, że w ubiegłym roku w programach prozdrowotnych, zainicjowanych przez członków Forum na całym świecie uczestniczyło ponad 527 tys. szkół, czyli 37 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 85 proc. firm działających w CGF przyznało, że w aktywnościach tych wspierają je społeczni partnerzy (rok wcześniej 72 proc.).

The Consumer Goods Forum działa nie tylko na rzecz konsumentów, ale również pracowników firm przystępujących do inicjatywy. Jedno ze zobowiązań dotyczy bowiem uruchomiania programów prozdrowotnych dla zatrudnionych w nich osób. W 2017 uczestniczyło w nich 1,6 mln pracowników, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.

Realne działania

Jak wynika z raportu w ubiegłym roku producenci żywności zmienili skład 33,7 tys. produktów, tak, aby były one zdrowsze i bardziej wartościowe. Aż 88 proc. firm ma w swojej ofercie produkty, których skład został zmodyfikowany z myślą o zdrowiu konsumentów. Z kolei połowa członków CGF przeformułowała składy swoich produktów z myślą o mieszkańcach niektórych regionów, w których działa. W przypadku żywności zmiany składu dotyczyły przede wszystkim redukcji ilości soli i cukru. Zadeklarowało je odpowiednio 75 i 68 proc. firm. Połowa producentów zdecydowała się na zmniejszenie ilości tłuszczów w swoich produktach, w tym szczególne tłuszczów nasyconych i trans.

W kategorii kosmetyków i produktów higieny osobistej 13 firm zmieniło skład prawie 100 produktów. Eliminowano głównie szkodliwe parabeny i mikrogranulki.

Coraz szerszy zasięg

Uczestnicy The Consumer Goods Forum co roku podpisują zobowiązania oraz rezolucje, które są związane z ideami przyświecającymi jego powstaniu. Pierwsza z rezolucji dotyczy oferowania klientom szerokiej gamy produktów wspierających zdrowy styl życia. Aż 97 proc. firm zadeklarowało, że wdrożyło programy, które wspierają takie działania. Kolejna rezolucja dotyczy udzielania klientom przejrzystych i transparentnych, a także opartych na faktach informacji handlowych, a także odpowiedzialnego marketingu. Aż 97 proc. firm aktywizowało programy, mające na celu wprowadzenie w życie tej rezolucji. Aż 94 proc. uważa, że wprowadzone przez nich zmiany wykraczają poza lokalne prawo na rynkach, na których działają.

Trzecia z rezolucji dotyczy komunikacji z klientami i edukacji na temat diet i zdrowego stylu życia.

Aż 92 proc. firm członkowskich w ankietach zadeklarowało, że działa zgodnie z tą rezolucją. Jest to ogromna poprawa w ciągu ostatnich dwóch lat. Po raz kolejny w zdecydowanej większości przypadków (85 proc.), społeczeństwo ma dostęp do polityk korporacyjnych dotyczących tych programów, nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, ale także poprzez dobrowolne publikowanie ich na stronach internetowych czy przedstawienie raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Reklamy tak, ale nie skierowane do dzieci

Zrzeszone w The Consumer Goods Forum firmy zobowiązały się również, że zostaną ujednolicone zasady etykietowania produktów i informacji dla klientów. Już 37 proc. firm wdrożyło w tym celu odpowiednie procedury i procesy, a 20 proc. chce tego dokonać w ciągu najbliższego roku.

Podobnie jak rok temu jedno z zobowiązań dotyczyło zaprzestania reklamowania produktów uznawanych za niezdrowe wśród dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia. Aż 58 firm ogłosiło, że zaprzestało tego typu praktyk. W ubiegłym roku taką deklarację złożyło 51 proc. członków CGF. Jednocześnie połowa firm, które proces ten mają jeszcze przed sobą, przyznała, że nie wiedzą od czego zacząć. – Obszary, na które stawia The Consumer Goods Forum, takie jak: reformulacja produktów, transparentna komunikacja na temat składu żywności, zaprzestanie reklamowania produktów uznawanych za niezdrowe wśród dzieci, czy w końcu komunikacja i edukacja na temat diet i zdrowego stylu życia, leżą u podstaw odpowiedzialności tego sektora i to te obszary powinny być drogowskazem przy wyborze strategicznych priorytetów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy powinny też dzielić się z rynkiem najlepszymi praktykami z tych obszarów, a tym samym inspirować inne firmy. To z korzyścią nie tylko dla konsumentów, ale też całego środowiska biznesowego – mówi Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. – Aktywność takich organizacji jak The Consumer Goods Forum to także wywieranie presji na wszystkich uczestników rynku, którzy wcześniej czy później będą musieli grać według tych samych zasad, co firmy, które uważają, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko slogan, ale szansa na realny wpływ na dalszy rozwój ludzkości – dodaje.