Wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży marketingowej 2023/24

marketing

Wzrost stawek godzinowych oraz wynagrodzeń w branży marketingowej nie nadążały za inflacją wynika z badania wynagrodzeń i stawek godzinowych w sektorze komunikacji marketingowej 2023/24 poziomów.

Badanie zlecone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało przeprowadzone przez WTW Consulting. Wzięło w nim udział niemal sto podmiotów branży komunikacji marketingowej. Przeanalizowaliśmy 7315 indywidualnych danych płacowych.

Z zebranych danych wynika, że przeciętny wzrost stawek wynagrodzeń pracowników branży w roku 2023 wyniósł 8%.

“Deklarowane przez firmy stawki wynagrodzeń i wzrosty budżetów na wynagrodzenia, nie były w stanie nadążyć za galopującą inflacją. Z ubiegłorocznego badania wyciągnęliśmy podobne wnioski, ale wówczas inflacja wynosiła średnio 14,4%, a budżety wzrosły o 5% (2% mniej, niż w innych sektorach).

W 2023 roku pracodawcy podnieśli swoje budżety na wynagrodzenia o 9% czyli przeznaczyli na podwyżkę wynagrodzeń więcej niż w roku poprzednim, mimo iż poziom inflacji zaczął spadać.  Zmiana ta może świadczyć o chęci nadrobienia niedoborów we wzroście wynagrodzeń w poprzednim roku. Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo wysiłku, rynek wciąż nie był w stanie nadążyć za poziomem inflacji” – wskazuje Krzysztof Gugała – WTW Consulting Sp. z o.o..

Zadaliśmy również pytanie o płacowe plany budżetowe na 2024 rok. Z danych zebranych wśród agencji członkowskich SAR wynika, że podmioty badanego sektora w ujęciu mediany deklarują, że w tym roku podniosą budżet na wynagrodzenia o 7% dla pracowników już zatrudnionych.

Z kolei deklarowane całkowite wzrosty budżetów na wynagrodzenia w 2024 roku, ale z uwzględnieniem planowanych do obsadzenia nowych stanowisk, wzrosną w ujęciu mediany o 10%.

„Deklarowany wzrost budżetów na wynagrodzenie w 2024 roku na poziomie 7% przewyższa prognozowany wskaźnik inflacji w wartości 4,6%. Może to wiązać się z faktem niepewności co do prognoz, i próbą zabezpieczenia się pracodawców na wypadek wzrostu wskaźnika inflacyjnego” – wyjaśnia Marcin Gaworski Prezes Zarządu SAR, CEO&Partner 180HEARTBEATS + JUNG V MATT.

Od trzech lat branża raportuje również lukę płacową – Gender Gap. Analiza luki płacowej nieskorygowanej (porównanie płac wszystkich kobiet i mężczyzn zatrudnionych w branży bez względu na stanowisko) wskazuje, że kobiety otrzymują średnio o 11% mniejsze wynagrodzenie na umowie o pracę oraz o 14% niższe na umowach B2B (dla porównania nieskorygowana luka płacowa dla sektora firm prywatnych w Polsce w roku 2023 osiągnęła według badań WTW Consulting wartość 21%).

Natomiast porównanie płac według standardu Equal Pay (obliczony wzorem: średnia płaca mężczyzn minus średnia płaca kobiet, podzielone przez średnią płacę mężczyzn na konkretnym analizowanym stanowisku) wynosi 1% na umowach o pracę i -4% na umowach B2B. To oznacza, że kobiety zatrudnione na umowach o pracę zarabiają o 1% mniej niż mężczyźni, a na umowach B2B na tych samych stanowiskach już średnio o 4% więcej.

“Raport potwierdza, że w sektorze komunikacji marketingowej w Polsce z roku na rok systematycznie poprawia się sytuacja płacowa kobiet. To efekt kilku czynników takich jak np. prowadzenie przez pracodawców konsekwentnej polityki dotyczącej wyrównywania wynagrodzeń niezależnie od płci, kultura inkluzywności i dążenie do eliminacji dyskryminacji m.in. ze względu na płeć oraz budowanie systemu wynagrodzeń w oparciu o obiektywne kryteria. Na pewno na ten stan rzeczy wpływa także konieczność przygotowania się przez organizacje do implementacji przepisów dyrektywy unijnej w sprawie równości płac. Niezależnie od tego, ponieważ dostosowanie się do tychże wymogów unijnych dotyczy całego rynku pracodawców, cieszy nas fakt, że sektor komunikacji marketingowej pod tym względem znacznie szybciej adaptuje się do zmieniających się przepisów i staje się dobrym przykładem dla pozostałych branż”   tłumaczy Lena Stryjewska, Członkini Zarządu SAR, Managing Director w 2012 Agency.

Badanie SAR praktyk biznesowych w sektorze komunikacji marketingowej – stawki cennikowe

Wzrost budżetów płac jest związany bezpośrednio ze wzrostem stawek cennikowych (godzinowych), których wzrost plasuje się średnio na poziomie 7% w 2024 roku.

Wyniki badania pokazują, że stawki godzinowe rosną tak, jak poziom budżetów na wynagrodzenia w naszych organizacjach. Całość wzrostu stawek zatem przeznaczona jest na wzrost wynagrodzeń.

Taki wzrost stawek względem wskaźnika inflacji oznacza, że albo agencje, obniżyły koszty swojej działalności poprzez ograniczenia kosztów operacyjnych, takich jak np. koszt powierzchni biurowej (efekt pracy zdalnej) czy zaplecza administracyjnego, albo skupiły się na podnoszeniu efektywności pracy związanej z wykorzystaniem nowych narzędzi usprawniających pracę (wykorzystania technologii AI).

Może to być również efektem oporu po stronie klientów na etapie negocjacji. Zeszłoroczne badanie stawek pokazało wzrost na poziomie 14% czyli dwukrotnie wyższym niż w tym roku. Być może teraz agencje zmieniły strategię negocjacji i choć poziom wzrostu wyjściowych stawek w negocjacjach jest niższy niż w zeszłym roku, agencje bardziej stanowczo bronią ich na dalszych etapach rozmów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy widać, że branża komunikacji marketingowej mierzy się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z wyjątkowo dynamicznych zmian na rynku. Mocno rozdrobniony rynek z relatywnie dużą liczbą mniejszych podmiotów, będących w stanie zaoferować niższe stawki cennikowe ze względu na niższe koszty działalności, a wraz z nią rosnące oczekiwania klientów względem optymalizacji budżetów prowadzą do ograniczonych możliwości negocjacyjnych agencji.

Pomimo rosnących kosztów działalności i presji płacowej ze strony pracowników, agencje nieznacznie podnoszą swoje cenniki godzinowe, ale nadal jest to zdecydowanie poniżej poziomu inflacji.

Konieczność wprowadzania praktyk ESG, często również wymagana przez klientów, nakłada na agencje dodatkowe obowiązki, angażujące czas i zasoby.

Szansą na podniesienie efektywności pracy, i dzięki temu na optymalizację kosztów pracy jest wykorzystanie nowych narzędzi usprawniających pracę (z zakresu AI) stosowanych już przez wiele film w naszym sektorze.

Badanie dotyczące praktyk biznesowych obejmowało również zagadnienia dotyczące kosztów przetargów, struktury zatrudnienia w branży czy też stopnia realizacji polityki ESG. W kolejnych odsłonach raportu udostępnimy dane dotyczące tych zagadnień.

Tab.1. Mediany wynagrodzenia gwarantowanego: miesięcznie [PLN] / UoP

RODZINA/STANOWISKO MEDIANA PLN (MIESIĘCZNIE)
CREATIVE  
SENIOR COPYWRITER   13 000
COPYWRITER   8 650
SENIOR ART DIRECTOR   12 450
ART DIRECTOR   8 710
GRAPHIC DESIGNER 7 000
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 9 160
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 8 315
GRAPHIC DESIGNER 7 154
DTP OPERATOR 7 000
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 8 315
MEDIA    
MEDIA MANAGER (PLANNING/BUYING) 13 000
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 9 700
MEDIA PLANNER/BUYER 7 400
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER 7 200
SEM/SEO  
SEM SPECIALIST 7 828
SEO SPECIALIST 7 500
ONLINE ADVERTISING  
PROGRAMATIC SPECIALIST 8 000
PERFORMANCE SPECIALIST 8 000
PROGRAMATIC SPECIALIST 8 480
DIGITAL  
UX MANAGER   9 500
PROJECT MANAGEMENT  
PROJECT MANAGER 9 000
STRATEGY PLANNING  
STRATEGIC PLANNER 9 500
SENIOR STRATEGIC PLANNER 11 500
TRAFFIC  
TRAFFIC MANAGER 9 051
CLIENT SERVICE    
ACCOUNT DIRECTOR 15 000
ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR 12 250
ACCOUNT MANAGER 9 000
ACCOUNT EXECUTIVE 6 900
ACCOUNT ASSISTANT 4 800
SOCIAL MEDIA MANAGER 9 050

 

Tab.2. Mediany stawek cennikowych: [PLN, netto] / UoP

RODZINA/STANOWISKO MEDIANA STAWKI GODZINOWEJ PLN
CREATIVE    
CREATIVE DIRECTOR   430
CREATIVE GROUP HEAD 310
SENIOR COPYWRITER   290
COPYWRITER   227
JUNIOR COPYWRITER   178
SENIOR ART DIRECTOR   285
ART DIRECTOR   225
JUNIOR ART DIRECTOR   196
GRAPHIC DESIGNER 200
DTP OPERATOR 170
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 215
PROJECT MANAGEMENT  
PROJECT MANAGER 220
BRAND DESIGN    
DESIGNER 234
SENIOR STRATEGIC PLANNER BRAND DESIGN 340
SENIOR PROJECT MANAGER / ACCOUNT MANAGER / SENIOR BRAND CONSULTANT 300
DIGITAL  
UX DESIGNER 220
MEDIA    
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 240
MEDIA PLANNER/BUYER 210
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER 170
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER 320
CONTENT DESIGNER / COMMUNITY MANAGER 150
SEM/SEO  
SENIOR SEM SPECIALIST 209
SENIOR SEO SPECIALIST 201
PRODUCTION    
BROADCAST PRODUCER 240
PR SERVICES – EXTERNAL  
PR MANAGER 300
PR EXECUTIVE 201
STRATEGY PLANNING  
STRATEGIC DIRECTOR 430
STRATEGIC PLANNER 250
SENIOR STRATEGIC PLANNER 329
TRAFFIC  
TRAFFIC MANAGER 171
CLIENT SERVICE    
CLIENT SERVICE DIRECTOR 420
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 370
ACCOUNT DIRECTOR 315
ACCOUNT (TEAM) SUPERVISOR 291
ACCOUNT MANAGER 230
ACCOUNT EXECUTIVE 185
SOCIAL MEDIA MANAGER 240