Wynagrodzenia kluczowym czynnikiem na polskim rynku pracy – oczekiwania rosną szybciej niż wysokość płac

korporacja pracownik

Dostosowanie się rynku pracy do dynamicznego rozwoju biznesu to nie lada wyzwanie dla pracodawców i pracowników. Szczególnie gdy ich oczekiwania co do miejsca pracy nie są zawsze zbieżne. Opracowany przez firmę rekrutacyjną PageGroup raport Talent Trends 2024, będący najbardziej kompleksową analizą talentów na świecie, pokazuje, że dla 70% polskich kandydatów to wciąż wynagrodzenia są najbardziej istotne przy zmianie pracy, a ich oczekiwania finansowe rosną szybciej niż wysokość płac. W Europie odsetek ten wynosi 53%. Niezależnie od lokalizacji, na drugim miejscu pod względem priorytetów znajduje się work-life balance.

Polski rynek pracy, podobnie jak europejski, boryka się obecnie z wieloma wyzwaniami. Zgodnie z danymi badania Talent Trends 2024, jednym z największych jest rozbieżność oczekiwań między pracodawcami a pracownikami ujawniająca się m.in na przykładzie modelu pracy – mimo masowych powrotów do biur, kandydaci wciąż szukają pracy hybrydowej. Do innych kluczowych zjawisk należy budowanie prawdziwie inkluzywnych miejsc pracy, których oczekują pracownicy. Rynek pracy czekają również istotne zmiany związane z rozwojem sztucznej inteligencji – adaptacja do nowych warunków trwa.

Wysokość wynagrodzenia na pierwszym miejscu

Według raportu Talent Trends 2024 wynagrodzenie jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów w organizacji. Stawka wyższa niż w obecnej roli to dla 70% respondentów z Polski kluczowy aspekt decydujący o przyjęciu lub rozważeniu nowej oferty pracy. W ujęciu europejskim zdecydowanie mniej, bo ponad połowa badanych podziela powyższe zdanie – wciąż jednak stawiają na pierwszym miejscu wynagrodzenie. Istotnej różnicy nie widać natomiast pod względem zadowolenia z dotychczasowych zarobków. Zarówno Polacy, jak i Europejczycy są usatysfakcjonowani w około 60% z otrzymywanego wynagrodzenia.

Dążenie pracowników do podwyższania wynagrodzenia w nowych rolach zderza się z ograniczeniami budżetowymi firm, które są skutkiem sytuacji ekonomicznej na rynku. Najważniejsze jest więc znalezienie równowagi pomiędzy tym, czego szukają pracownicy, a tym, na co pozwalają możliwości finansowe organizacji – mówi Marcin Fleszar, Dyrektor w Michael Page Katowice.

Równowaga jest priorytetem

Drugim z czynników stanowiących najważniejszy aspekt zadowolenia z pracy, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jest zachowanie work-life balance. Odpowiednio 45% i 50% ankietowanych potwierdziło, że równowaga ta jest dla nich kluczowa. Znaczenie tego czynnika potwierdza też fakt, że 42% polskich kandydatów jest skłonnych odmówić awansu w celu utrzymania dobrego samopoczucia. To jednak wciąż jeden z najniższych odsetków w Europie, gdzie średnia wynosi aż 57%.

Dążenie do stawiania zdrowia psychicznego i wolnego czasu ponad karierę zawodową to istotna cecha współczesnych pracowników. Elastyczność rozumiana m.in. jako dostosowanie godzin pracy, praca hybrydowa lub w pełni zdalna stała się już standardem – dodaje Marcin Fleszar.

Początek wprowadzania kultury otwartości

Rynek pracy jest wciąż na początku drogi w kwestii wdrażania różnorodności, równości i inkluzywności (DE&I). W Polsce tylko trzech na dziesięciu kandydatów (32%) czuje, że może być autentycznym sobą w miejscu pracy. W Europie odsetek ten wynosi nieco więcej – 37%. Ponadto zaledwie 14% polskich respondentów uważa, że ich organizacja jest inkluzywna. Taką odpowiedź wybrało 23% europejskich badanych. Dyskryminacja w miejscu pracy stanowi jeden z najważniejszych problemów w skali światowej. Tylko około 30% osób borykających się z tym problemem decyduje się na zgłoszenie tego faktu, co świadczy o potrzebie lepszych struktur wsparcia w firmach.

Przedsiębiorstwa muszą przejść od deklaracji do konkretnych działań, których efekty będą mierzone i transparentnie komunikowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Różnorodność, równość i inkluzywność to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowy element budowania zaangażowanych i innowacyjnych zespołów, które przynoszą korzyści biznesowe – mówi Konrad Michałek, Senior Director, Head of Warsaw Office w Michael Page.

W obliczu rewolucji AI

Rozwój sztucznej inteligencji determinuje zmiany na rynku pracy, a w szczególności dotyczące sposobu, w jaki tę pracę wykonujemy oraz przekształca ścieżki kariery zawodowej. Aktualnie 27% osób w Polsce używa AI w obecnej roli, w czym wyprzedzamy Europę (23%). Co więcej, 54% polskich ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja w miejscu pracy wpłynie na ich długoterminowe plany zawodowe. Jeśli chodzi o dane europejskie, odpowiedź tę wybrało 49% badanych.

Nie jest tajemnicą, że rozwój sztucznej inteligencji może znacząco zmienić rynek pracy i ścieżki zawodowe wielu osób. Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, firmy muszą inwestować w edukację i rozwój swoich pracowników oraz promować odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie technologii. Tylko w ten sposób można osiągnąć trwałe korzyści z tej transformacji – podsumowuje Konrad Michałek.

Punkt odniesienia, do którego możesz wracać

Tegoroczny raport Talent Trends został wzbogacony o interaktywne narzędzie analityczne dostępne online, które umożliwia dogłębną eksplorację danych z raportu oraz szybkie i przejrzyste wyciąganie wniosków. Pracodawcy mogą wykorzystać te wnioski do budowania lub poprawy m.in. kultury wewnątrzorganizacyjnej w swojej firmie. Narzędzie zapewnia dostęp do informacji o tym, jak pracownicy naprawdę czują się w miejscu pracy, uwzględniając takie czynniki jak lojalność wobec firmy, oczekiwania płacowe, elastyczność pracy i zdrowie psychiczne – mówi Natalia Żurawska, Head of Marketing w Michael Page.

Dzięki internetowemu narzędziu analitycznemu można wyszukać szereg złożonych danych według własnych preferencji – wybierając dowolne dwa filtry, w różnych krajach, regionach, branżach lub rolach zawodowych. Narzędzie będzie regularnie aktualizowane o kolejne informacje rynkowe.

Metodologia

Wszystkie dane, o ile nie wskazano w raporcie inaczej, pochodzą z ankiety internetowej przeprowadzonej przez PageGroup i UNLIMITED. Badaniu poddano blisko 50 000 respondentów z całego świata, w tym ponad 16 000 z Europy i 530 z Polski. Badanie ankietowe przeprowadzono między 26 listopada a 11 grudnia 2023 r.