Wyniki Echo Investment w IV kwartale 2010 roku

0
Echo Investment S.A.

Zysk netto osiągnięty w IV kwartale 2010 roku wyniósł blisko 31 mln PLN i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 o ponad 60%. W 2010 roku spółka wypracowała blisko 147 mln PLN zysku, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2009 o ponad 40%. Przychody w 2010 roku wyniosły blisko 430 mln zł, a w samym IV kwartale zamknęły się kwotą ponad 101 mln zł.

Przychody osiągnięte w IV kwartale 2010 roku to efekt m.in. sprzedaży biurowca Avatar w Krakowie, podpisania ostatecznych umów sprzedaży w projektach mieszkaniowych, wynajmu powierzchni komercyjnych w projektach zrealizowanych w poprzednich latach, aktualizacji wartości godziwej posiadanych przez Echo Investment projektów, a także wyceny projektów oddanych od użytkowania.

Całkowita wartość aktywów spółki wyniosła na koniec grudnia 2010 roku blisko 4,5 mld PLN, a poziom kapitału własnego osiągnął 1,87 mld PLN co oznacza wzrost na przestrzeni roku o ponad 154 mln PLN. Na koniec 2010 roku spółka posiadała blisko 380 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.